Doma 1+1=2 POZOR: Vrnejo vam šolnino, tudi za nazaj!

POZOR: Vrnejo vam šolnino, tudi za nazaj!

Zunaj je razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Gre za sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikov za zaključene srednješolske programe ter mojstrske, delovodske in poslovodske izpite.

Do povračila šolnin so, kot pojasnjuje Polona Trebušak z Zasavske ljudske univerze, upravičeni odrasli, ki so imeli pred vključitvijo v program zaključeno največ srednjo poklicno šolo, razpis pa velja za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018.
Pomoč pri razpisu bodo nudili v Svetovalnem središču Zasavje, kjer bodo zainteresiranim več predstavili v četrtek, 6. 7. 2017 ob 14h na informativnem srečanju v prostorih ZLU v Zagorju.

Dokumentacijo in besedilo razpisa najdete TUKAJ!

Print Friendly, PDF & Email