Doma 1+1=2 Prednost bodo imeli “domači” otroci!

Prednost bodo imeli “domači” otroci!

Kadar je otrok ravno toliko ali celo manj kot je na voljo vpisnih mest, dileme ni: vključenost v vrtec ni vprašljiva. Ko pa je otrok več kot znašajo predvidene kapacitete, se seštevajo točke.

Občinski svetniki so včeraj potrdili nov Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Hrastnik, saj dosedanji ni predvideval, po kakšnem ključu odločati, v kolikor bi bilo potrebno vložene vloge zavračati.

Več točk za domačine

Suzana Venko

Največja sprememba je razvidna iz števila točk, ki se nanašajo na stalno prebivališče otroka oz. staršev kot vlagateljev vloge-vpisnice. “Prej se je dodelilo 30 točk Hrastničanom, po novem pa bivanje na območju naše občine prinaša 80 točk,” je pojasnila Suzana Venko (vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo hrastniške občinske uprave), ki pravi, da so ta del uvedli za primer, če bi bilo otrok, ki se želijo vključiti v vrtec več kot pa je na voljo mest in bi o sprejemu morala odločati komisija.

“Število vpisanih otrok se povečuje. Ob spremljanju demografskih smernic je razvidno, da pa povečanja rojstev ni – do presežka otrok torej prihaja, ker se vanj vključujejo tudi otroci iz ostalih občin,” je povedal župan Občine Hrastnik Marko Funkl, ki je poudaril, da so s sprejemom novega pravilnika zagotovili zakonodajno sredstvo, po katerem imajo domači otroci vedno prednost.

Maja Petan

Kako raste število vpisanih v hrastniški vrtec

Da stanje glede naraščanja števila vpisanih otrok še kako drži, dokazuje tudi podatek, da se je v zadnjih štirih vrtčevskih letih število vpisanih povečalo za dobrih 40.

Vrtčevsko leto Število vpisanih
2015/2016 264
2016/2017 279
2017/2018 287
2018/2019 304
2019/2020 302

Vir: Vrtec Hrastnik

Po besedah ravnateljice Vrtca Hrastnik Maje Petan Majcen sta trenutno vključena 302 otroka, vpisanih pa je še 12 otrok – ti se pred predvidoma aprilom, majem niti ne morejo vključiti v hrastniški vrtec, ker “so vse kapacitete zapolnjene.”

Print Friendly, PDF & Email