Doma Aktualno Prenova objekta v centru Dola

Prenova objekta v centru Dola

Izdelana je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo objekta Trg borcev NOB 12

Ob usklajevanju interesov solastnikov in bodočih uporabnikov prostorov je bilo ugotovljeno, da prostorov »kluba« ne bo potrebno nadzidati, saj z ureditvijo obstoječih prostorov kluba in ureditvijo mansarde po rekonstrukciji strehe lahko zagotovimo primerne prostore za delovanje Kulturnega društva Dol, Društva upokojencev in Krajevne skupnosti Dol, pravi župan Miran Jerič.

Po prilagoditvi dokumentacije bodo v Hrastniku projekt prijavili na razpis EKO sklada RS za pridobitev nepovratnih sredstev za del naložbe, ki ga bo financirala lokalna skupnost. K rekonstrukciji bodo prispevali tudi iz sredstev pridobljenih ob prodaji občinskih prostorov doma krajevne skupnosti (Cesta VDV brigade 2), ki se bo prodal ob rekonstrukciji nove ceste skozi Dol. Del sredstev bo prispevalo tudi Društvo upokojencev za pridobitev nadomestnih prostorov.

Zaradi rekonstrukcije ceste, se na Dolu obeta cel kup sprememb in selitev.

Če bodo občini uspeli dogovori, naj bi se v celovito energetsko sanacijo vključili tudi ostali solastniki, torej Kmetijska zadruga Laško in zasebni solastnik.

Porušili bodo hiše, večnamenske objekte in gasilski dom

 

Print Friendly, PDF & Email