Doma Aktualno Preobrat v aferi elektrofiltrskega pepela

Preobrat v aferi elektrofiltrskega pepela

Ervin Renko

Tema, ki je Trbovlje in tudi druge Zasavske občine v poletju najbolj dvignila na noge je bilo odlaganje elektrofiltrskega (EF) pepela na deponiji Lakonca. Avgusta so na izredni seji izglasovali sklep, da občina Trbovlje ne podpira in ne dovoljuje zbiranja, skladiščenja in predelovanja EF dokler se analize ne predstavijo na seji občinskega sveta Trbovlje.

Tokrat sta analize predstavila tako direktor HSE EDT Ervin Renko, kot tudi direktor RTH Janez Žlak. Analize so pokazale, da odpadni material ni nevaren in ustreza vsem zahtevam, ki jih določa zakon. Zato je Renko predlagal, da lahko nadaljujejo z zbiranjem EF pepela, ki ga bodo uporabili izključno za sanacijo površin na Lakonci.

Tudi direktor RTH je predstavil njihove izsledke in poudaril, da je sanacija njihovih površin pri koncu in poteka v skladu z dogovori.

Pustoslemšek bo občinski nadzornik

Seja, ki je potekala kar 6 ur se je na tej točki prekinila, da so vse svetniške skupine imele čas sprejeti sklepe. Tako v primeru HSE EDT kot RTH so sprejeli naslednje sklepe:

  • Energetska družba HSE Trbovlje lahko samo skladišči nenevarne odpadke ob upoštevanju vseh predpisov, ki veljajo za to področje. Do pridobitve STS-a podjetje ne izvaja nobenih manipulacij s skladiščenim materialom.
  • Rudnik Trbovlje – Hrastnik v likvidaciji lahko nadaljuje s sanacijo degradiranih površin na območju Bukove gore ob upoštevanju vseh predpisov, ki veljajo za to področje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Zahtevajo, da se striktno upoštevajo tehnološki postopki pri sanaciji površin.
  • Občinski svet Občine Trbovlje pooblašča Jožeta Pustoslemška, da ima v imenu občinskega sveta vpogled v vso dokumentacijo, ter da mu lastnik omogoči nadzor na terenu in kot pooblaščena oseba o tem obvešča Občinski svet Občine Trbovlje. Velja za oba sklepa. Pri RTH so dodali še, da zahtevajo, da država poskrbi za monitoring površin po zaključku sanacije.
  • Sklepi veljajo takoj, ko jih sprejme Občinski svet Občine Trbovlje.
Janez Žlak

Vsi sklepi so bili sprejeti. Renko je ob tem dejal, da so dokazali da gre za nenevaren odpadek in so skladno s tem oblikovani sklepi. »Mi bomo v nadaljevanju s tem odpadkom postopali skladno z vsemi dovoljenji« je še zaključil. Zadovoljen nad razpletom je bil tudi direktor RTH Janez Žlak, ki je dejal da jim bodo ti sklepi omogočili dokončanje sanacije na področju Bukove gore.

»Smo ena tistih regij, kjer nas imajo za norce.«

Print Friendly, PDF & Email