Doma Aktualno Preuredili bodo križišče, ukinjen pas proti bazenu

Preuredili bodo križišče, ukinjen pas proti bazenu

Z roko v roki – bosta občina in država v prihodnjem letu pristopili k ureditvi križišča pri OŠ Trbovlje in trboveljskem bazenu, saj so na šoli opozarjali, da gre za zelo nevarno križišče.

Občina je na pobudo šole pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za povečanje varnosti v prometu na omenjenem odseku. Križišče regionalnih cest je v pristojnosti države, zato je pripravljeno dokumentacijo občina poslala na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je predlagano rešitev potrdilo in na podlagi ocenjene vrednosti sklenilo sporazum z občino. Dogovor je podpisan, izvedba pa naj bi bila v času prvomajskih počitnic prihodnje leto, nam zaupajo na trboveljski občini.

Kakšne bodo spremembe v križišču?

V sklopu ureditve tega odseka bo ukinjen pas za zavijanje desno pri bazenu v smeri proti Hrastniku. Seveda pa bo zavijanje v desno še vedno možno, poudarijo na občini, a za to ne bo vrisanega dodatnega pasu. Razlog za odstranitev dodatnega pasu je: »S takšno preureditvijo bomo lahko uredili širši in varnejši pločnik ter na novo zarisali prehod za pešce«.

Varnejše za 400 otrok

Na državni cesti naj bi bil obstoječi prehod za pešce varnejši, saj bo izveden prehod na dvignjeni ploščadi, prav tako bo dvignjena ploščad s prehodom za pešce urejena pri že obstoječem prehodu na regionalni cesti v smeri proti Hrastniku. Na občini še dodajo, da gre za enega izmed učinkovitih ukrepov umirjanja prometa, ki se vse bolj uveljavlja v okolici šol po vsej Sloveniji in Evropi. Obeta se tudi na novo urejena prometna signalizacija, »ki bo pomenila varnejšo šolsko pot približno 400 učencem osnovne šole in tudi dijakom gimnazije, ki vsakodnevno prečkajo to križišče na poti v šolo«.

Na občini poudarijo, da v zadnjih letih intenzivno urejajo šolske poti, predvsem v smeri izboljšanja varnosti. S tem namenom so lani uredili odsek pri OŠ Ivana Cankarja, namestili merilnik hitrosti na Opekarni ter vrisali šolsko pot pri OŠ Tončke Čeč. »Nujno pa je,« zaključijo pojasnilo na občini »da uredimo še odsek pri OŠ Trbovlje, saj nekateri vozniki še vedno ne upoštevajo omejitve hitrosti in tako prehitro pripeljejo v križišče ter s tem ogrožajo pešce oziroma šolarje«.

Print Friendly, PDF & Email