Doma Aktualno Pridobljeno gradbeno dovoljenje, spremenjen proračun

Pridobljeno gradbeno dovoljenje, spremenjen proračun

Zadnja zagorska seja občinskega sveta se je začela s sprejemom mladih športnikov zagorskega kluba PON DO KWAN ZAGORJE in predstavnikov Plesne šole Kattan Zagorje.

Svetnikom so se predstavili: Tina Baloh, ki je postala svetovna mladinska prvakinja v kick boxingu, Tadej Kolander in Luka Leskovar svetovna podprvaka in Zala Rozina, ki je isti disciplini peta na svetu.

Plesalci in plesalke Plesne šole Kattan, plesna skupina KRATOS pa so na tekmovanju na Češkem, v kraljevi disciplini osvojili naslov zmagovalcev Svetovnega pokala. Uspešni pa so bili tudi v parih, solo kategorijah in skupina POWER, ki so osvojile 8.mesto.

OS z županom Matjažem Švaganom na čelu se je tudi zahvalil za uspešno delo bivši ravnateljici OŠ Ivana Skvarče, Alenki Ašič, ki se je letos upokojila.

Na začetku je župan izpostavil dela na cestni infrastrukturi v Zagorju, rondo na Ruardiju, ki ni bil načrtovan, bo pa izboljšal pretok prometa, ujme, ki vplivajo na finančno stanje občine. Povedal je, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje za telovadnico in spremljajoče objekte OŠ Toneta Okrogarja. V Evroparku (kjer je zdaj žaga) bo postavljen gasilski poligon, eden od enajstih v Sloveniji.

Po uvodnem delu se je na dnevnem redu seje našla predstavitev podjetja Aeronavta. Sašo Knez se je namreč zahvali za podporo v preteklih letih, za pomoč v sooblikovanju Aeronavta ter spregovoril o uspehih in viziji akademije. Aeronavt ima za šolanje letno po 9 kandidatov. Sezona poletov traja od 1. aprila do 1. novembra, letos pa so opravili že 300 ur poletov. Sami so razvili simulator poletov (globalno prvi, ki uporablja virtualna očala) Mesečno naredijo vsaj en nov simulator, prodajajo pa jih povsod po svetu. Na koncu je poudaril: Moramo biti regionalno in nacionalno močni, da bi preživeli v globalnih povezavah.

V nadaljevanju je Občinski svet obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ-a.

Direktor Komunale Zagorje Sandi Grčar je poročal o situaciji v CEROZU, kjer poleg velikih izgub, težavo predstavlja to, da nimajo direktorja. Na vprašanje enega od svetnikov, kako pokriti izgube, je Grčar odgovoril, da bo v program sanacije potrebnih več ukrepov, ne samo eventuelna podražitev. Najboljša rešitev, po njegovem, bo kombinacija različnih ukrepov.

Zagorski svetniki so bili seznanjeni s Poročilom o proračunu januar -junij 2018. Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, zaradi nenačrtovanih velikih stroškov vezanih za cestno infrastrukturo, stroškov zimske službe, neurij, CEROZA, telovadnice OŠ Toneta Okrogarja, je potrebna prerazporeditev sredstev.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je za preostanek mandata v Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje za predstavnika občine imenoval v. d. direktorja občinske uprave Občine Zagorje ob Savi Mateja Drobeža.

Na predlog odloka člani Odbora za šport niso imeli pripomb, zato so predlagali Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi, da Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi sprejme v drugi obravnavi. Sprejet je bil tudi Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje v drugi obravnavi.

Potem so svetniki sprejeli še Odlok o določitvi in poimenovanju nove ulice z imenom »Ulica ob vzletišču« v naselju Zagorje ob Savi na območju vzletišča Ruardi.

 

Print Friendly, PDF & Email