Doma Aktualno Prodaja Medijski Toplic nezakonita

Prodaja Medijski Toplic nezakonita

Sodišče je pritrdilo pritožbi Občine Zagorje, da naj bi bila zadnja prodaja kompleksa Medijskih Toplic za 375 tisočakov ljubljanskemu podjetju Meru nezakonita.

Občina Zagorje v prodaji sicer ni uveljavljala predkupne pravice, čeprav je občinski svet županu Matjažu Švaganu podelil soglasje k pogajanju za nakup omenjene nepremičnine. Je pa župan skupaj z odvetniško pisarno Goričar pravico poiskal na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer so očitali, da prodajni postopek ni bil zakonit.
Pritožbi Zagorjanov je stečajni upravitelj Igor Bončina ugovarjal, saj je po njegovem občina »iz neznanega razloga« ovirala prodajo.

Sodišče je prikimalo pritožbi, v kateri so očitali, da je bila prodaja dolžnikovega premoženja, izvedenega s postopkom nezavezujočega zbiranja ponudb izvedena brez ustrezne pravne podlage, zatorej je bil postopek prodaje nezakonit. Nedvomno je, da mora sodišče izdati nov sklep o ponovni prodaji, če je predlagan drugačen sklep kot je bil v prejšnjem sklepu sodišču – tako kot je bilo v tokratnem primeru prodaje medijskih.
Sodišče je tako predlog upravitelja in sklep prvostopenjskega sodišča razveljavilo. V nadaljevanju postopka bo moral upravitelj na sodišče vložiti nov predlog za prodajo Medijskih Toplic.

Pričakovano? Prodaja Medijskih pod drobnogledom sodišča

Print Friendly, PDF & Email