Doma 1+1=2 Ravnateljevanje v Trbovljah – za vrtec 4, za šolo 2

Ravnateljevanje v Trbovljah – za vrtec 4, za šolo 2

Sveti zavoda trboveljskega vrtca in Osnovne šole Trbovlje so pregledali prijave kandidatk in kandidatov za ravnatelja in skupaj s Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravili predloge za izdajo pozitivnih mnenj.

V vrtcu bodo izbirali med štirimi

Na mesto ravnateljice Vrtca Trbovlje so se prijavile 4 kandidatke, ki so pravočasno oddale popolne vloge. Občinski svet naj bi po predlogu komisije izdal pozitivno mnenje za Dašo Bokal, Heleno Dolanc, Matejo Funkl in Barbaro Vodeb. Po izdaji mnenja občinskega sveta bodo o kandidatkah odločali še zaposleni v vrtcu, Svet zavoda pa bo za soglasje zaprosil še ministrstvo. Takrat bo znano, katera kandidatka bo nadomestila dolgoletno ravnateljico Gordano Vranešič.

Nepričakovan razpis za trboveljsko osnovno šolo

Z mesta ravnateljice OŠ Trbovlje je nepričakovano odstopila Klementina Šuligoj, zato so morali izvesti predčasni razpis, na katerega sta se prijavila Petra Čede in Oton Račečič. Tudi zanju je komisija pripravila predlog za izdajo pozitivnega mnenja občinskega sveta.

Print Friendly, PDF & Email