Doma Aktualno RRA razpisuje 10 mest

RRA razpisuje 10 mest

Zasavska razvojna agencija znova išče 10 udeležencev za instrument Podjetno v svet podjetništva.0

Udeleženci iz območij Hrastnika in Trbovelj, ki so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje se lahko prijavijo s svojimi podjetniškimi idejami.

Pogoj za vključitev je, da mora udeleženec imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države in, da še ni bil vključen v program.

Spremljali vas bodo še po letu dni

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Redna zaposlitev za 4 mesece

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku julija 2018.

Celotna dokumentacija 3. javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje www.rra-zasavje.si.

Predstavitev 3. javnega poziva bo potekala na lokaciji Katapult, Gabrsko 2, 1420 Trbovlje, v sredo, 16.05.2018, ob 10.uri.

Print Friendly, PDF & Email