Doma Aktualno Sanacija Cicibana ne, streha šole in gasilska lestev da

Sanacija Cicibana ne, streha šole in gasilska lestev da

Občina Trbovlje je na drugi redni seji predstavila skromen načrt osnutka proračuna za leto 2015, v katerem ni nobenih velikih investicij.

Primerna poraba na prebivalca v Sloveniji 525 evrov, trboveljski proračun (trenutno) za 2015 nekaj manj kot 15 milijonov evrov.

denar

Prvi osnutek občinskega proračuna za prihodnje leto v Občini Trbovlje je predstavil Kristjan Dolinšek, vodja oddelka za finančne, gospodarske in družbene dejavnosti, ki je izpostavil, da je tako kot že nekaj let zapored Ministrstvo za finance tudi letos oktobra občine obvestilo o usmeritvah za proračun, ki se nanašajo na obstoječo javno-finančno situacijo, na zmanjševanje odhodkov in zavedanje vseh fiskalnih omejitev, ki se nanašajo na celotni javni sektor. Preliminarni podatki kažejo, da bo občina na podlagi znižanja primerne porabe na prebivalca dobila 700 tisoč evrov manj prihodkov iz naslova dohodnine. Manj prihodkov bo v občini verjetno tudi zaradi sredstev, ki jih vlada zagotavlja občinam. To naj bi se v proračunu poznalo za okrog 160 tisoč evrov.

Planirane energetske sanacije vrtca Ciciban ne bo

vrtec ciciban

Zato so na občini prvi predlog oblikovali tako, da so znižali porabo občinski upravi, javnim zavodom so znižali sredstva za materialne stroške, in zaenkrat ni predvidenih večjih investicij, razen za dva objekta – vrtec Trbovlje in Osnovno šolo Trbovlje. Planirane energetske sanacije vrtca Cicibana ne bo, kljub temu, da je občina dobila kohezijska sredstva Evropske unije, a je bilo odobrenih sredstev premalo, saj bi morala občina vložiti 700 tisoč lastnih sredstev, kar pa v trenutni situaciji ni mogoče. Manj bo tudi sredstev za vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.

 

Gasilci bodo dobili lestev

So pa zagotovili 4,9 milijona evrov investicijskih odhodkov in transferjev. Največja investicija, ki se financira iz občinskega proračuna bo stropna in strešna konstrukcija OŠ Ivan Cankar. Občina bo pomagala tudi pri nakupu lestve za Gasilski zavod Trbovlje, za katero naj bi skupaj s pridobljenimi sredstvi in Občino Hrastnik odšteli 650 tisoč evrov. V letu 2015 bodo nadaljevali tudi investicijo za izgradnjo centra z odpadki Ceroz, vložek lastnega proračuna bo približno 477 tisoč evrov. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za vzdrževanje cest in dograditev in usposobitev vodovoda v Čečah, začeli pa bodo tudi z izgradnjo vodovoda ob železnici.

gasilski zavod trbovlje

 

Javni zavodi sredstva v enakem obsegu

Na področju družbenih dejavnosti  se ne bo nič spremenilo. Občina bo še naprej financirala vse javne zavode, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je. V prihodnjem letu bo spet potekala dvoletna izmenjava v mesto Salllaumines v Franciji. Financirali bodo tudi ostala športna in kulturna sredstva. Med drugim pa bodo tudi, za razliko od nekaterih drugih občin, v proračunu zagotovili enako število sredstev za javna dela, kljub temu da Zavod RS za zaposlovanje ne bo mogel zagotoviti enakih sredstev.  Na voljo pa bo še 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev za delovanje malega gospodarstva.

Foto: Arhiv Zon.si in arhiv vrtca

Print Friendly, PDF & Email