Doma Aktualno Še en “spomenik” zasavskemu rudarjenju

Še en “spomenik” zasavskemu rudarjenju

Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE je letos praznovalo 5. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so izdali brošuro z naslovom JAŠEK – prvih pet let – 2013-2018.

Naslov JAŠEK so izbrali zato, ker je jašek zelo zahteven objekt in sta bili obe najpomembnejši jami v Zagorju – Loke in Kotredež odprti z zelo globokima jaškoma.

“Niso leta obstoja društva tista, ki štejejo. Šteje, koliko dogajanja je bilo v njih.”

Z izdajo brošure so želeli predstaviti aktivnosti društva in teh je, kot pravi ena izmed avtoric Maja Repovž Malovrh, zelo veliko.  V letu 2014 je predstavljena proslava ob dnevu slovenskih rudarjev, tema leta 2015 so ustvarjalne delavnice za učence osnovnih šol v občini in za varovance Varstveno delovnega centra Zagorje in odprtje prenovljenega Rudarskega muzeja Zagorje. V letu 2016 so pripravili pohod po rudarski pohodni in učni poti, ki so ga letos izvedli že tretjič ter okrogla miza Združenja za ohranjanje rudarske dediščine Slovenija RUDA. Odprtje dveh informacijskih tabel – za jamo Podstrana in za jamo Kotredež-Aleksandrov rov je zaznamovalo leto 2017, leto 2018 pa tradicionalni častni skok čez kožo, ki ga izvajajo že peto leto po vrsti.

Člani društva so dobili svoje mesto in predstavili prigode.  Nabralo se je kar precej prispevkov, ki opisujejo zanimive dogodke, med drugim tudi prispevek Riharda Majcna Sveta Barbara – zavetnica rudarjev nekoč in danes.

“Zagorjani se morajo zavedati, da je 250 let rudarjenja v Zagorju pustilo svoj pečat” doda naša sogovornica. Glede na to, da aktivno rudarjenje v Sloveniji izginja, prav tako je tudi drugje po svetu rudnikov – premogovnikov vse manj, je ohranjanje rudarske dediščine še toliko bolj pomembno in prav to je eden od glavnih razlogov, da se člani društva RMED Srečno trudijo in ohranjajo, kar je ostalo – pa naj bo to v nepremičninah ali v glavah.

Uredniški odbor, ki je sodeloval pri oblikovanju brošure sestavljajo : Maja Malovrh Repovž, univ.dipl.inž.rud., ki se kot  samostojna podjetnica ukvarja s projektiranjem v rudarstvu, sicer pa v društvu RMED SREČNO ZAGORJE opravlja tajniška dela, Anton Koban, univ.dipl.inž.rud., upokojeni rudarski inženir RTH in Rudnika Zagorje, ki je letos prevzel funkcijo predsednika društva, Franci Brinovec, inž.rud. in geoth., ki je delal v Rudniku Zagorje vse do zaprtja, nato pa na RTH v oddelku prodaje storitev, v društvu pa opravlja funkcijo starešine rudarske čete, Rihard Majcen, upokojenec, sicer še vedno aktiven kulturni delavec, v društvu je letos prevzel mesto podpredsednika ter Igor Gošte, novinar in član društva.

 

Print Friendly, PDF & Email