Doma Aktualno Še zadnjo speljali tudi v Radečah

Še zadnjo speljali tudi v Radečah

Zadnjo sejo v tem mandatu so včeraj imeli tudi v Radečah.

Na seji so med drugim v drugi obravnavi sprejeli odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev in odlaganja odpadkov, dolga Ceroza niso niti omenili.

Sprejeli so proračun januar – september 2018. Določili so tudi novo vrednost točke za odmero komunalnih taks v letu 2019. Vrednost točke od 1. januarja 2019 znaša 0,749756, kar pomeni, da je višja od lanske. Cena stavbnega zemljišča pa se bo v letu 2019 določila na 0,7% od primerljive gradbene cene.

Sprejet je bil sklep o znižanju najemnine za poslovni prostor na Titovi cesti.

Franc Kadunc

Franc Kadunc predsednik Nadzornega odbora občine, ki je poročal o preteklih aktivnostih je poudaril: »Nekih posebnosti v naši občini ni. Nadzorni odbor je realiziral vse naloge in načrtovane nadzore za leto 2018, do konca oktobra.«

V nadaljevanju seje je Matjaž Šušteršič predstavil investicijski projekt Posavski ribji krog, prijavljen in potrjen na razpisu LAS-a.

Na mesta v.d. direktorice JZ KTRC Radeče je za obdobje ne daljše od enega leta izbrana Dubravka Kalin. Po lokalnih volitvah bo objavljen tudi razpis za mesto tajnice, ki se je upokojila.

Print Friendly, PDF & Email