Doma Smo Zasavci ali Zasavčani, Trboveljčan ali Trboveljc, morda Zagorc? sklanjatve

sklanjatve
Najnovejše ...


X