Doma Aktualno So bili prazniki v Zasavju kaj lepši zaradi izplačanih božičnic?

So bili prazniki v Zasavju kaj lepši zaradi izplačanih božičnic?

Med podjetji, ki krojijo zasavski gospodarski prostor, je med večjimi kar nekaj takih, ki so ob koncu leta poskrbeli za nagrado zaposlenim.

Zagorski JE & GR d.o.o. bo dobiček, katerega je ustvaril v iztekajočem se letu, razdelil med okrog petdeset svojih zaposlenih, kateri bodo prejeli 460 evrov bruto, je povedal direktor Slavko Jelševar.

Prav tako bodo po besedah Sergeja Smrkolja rezultatov poslovne uspešnosti finančno deležni v podjetju Skitti d.o.o. iz Izlak, ki se ukvarja z laserskim razrezom pločevine in bo svojim 22 delavcem prve dni januarja izplačalo 1500 evrov bruto.

Trboveljski Dewesoft ustvarjeno dodano vrednost pri prodaji razdelijo na del, ki je namenjen nagrajevanju in na del namenjen za investicije podjetja v prihodnjih letih. “Po rekordnem letu se je posledično skozi mesece povečevala prodaja in s tem tudi nagrada zaposlenim. V letu 2019 smo tako ustvarili poleg rednih plač in regresa še za 4,7 dodatne plače nagrad,” je dvome o tem, ali božičnico zaposleni prejmejo ali ne, razblinil direktor in soustanovitelj Dewesofta Andrej Orožen in odločno dodal še: “Dejstvo je, da smo si omenjeno zaslužili!”

V Steklarni Hrastnik so vsi zaposleni tudi letos prejeli nagrado za poslovno uspešnost. Nagrada je znašala 60 odstotkov bruto plače zaposlenega in je bila odvisna od prisotnosti zaposlenega na delu. Nagrada so izplačali 20. decembra.

Marsikje dva tedna počitka ob koncu leta

Radeška papirnica, ki zaposluje slabih 200 večinoma domačinov, zaradi odsotnosti obeh direktorjev družbe, podatka ni dala, prav tako so na kolektivnem dopustu v ETI Izlake. Odgovora nismo prejeli tudi iz družbe Kovit projekti.

Koliko si vzame država z obdavčitvijo?

Na podlagi določb Zakona o dohodnini se izplačilo božičnice ne obdavči do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. “Če delodajalec izplača višji znesek, je ta obdavčen, a le tisti del, ki presega znesek povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Zadnja znana povprečna mesečna plača po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je za oktober 2019 in znaša 1.741,70 evrov,” so pojasnili na Finančnem uradu Hrastnik.

Print Friendly, PDF & Email