Doma 1+1=2 Šolski grič z okolico čaka popolna prenova

Šolski grič z okolico čaka popolna prenova

Dolgoletna želja po izboljšanju dostopa do šolskega okoliša pri OŠ Marjana Nemca Radeče in ureditve območja pod šolskim gričem se v teh dneh uresničuje.

Z novim režimom bosta gostejšega prometa razbremenjena tako območje za pokopališčem in šolo kot najožji del Ulice Milana Majcna, šoloobvezni mladini pa bo zagotovljen enoten, predvsem pa varnejši dostop do šolskega okoliša.

Del so se lotili v dveh delih, pojasnjuje Matjaž Šušteršič iz radeške občine. Sprva so morali porušiti objekte – Mladinski klub in nekdanje gostišče Svoboda, nato so se lotili gradnje stopnišča do šole, ureditvijo pobočja ter izgradnje čisto novega krožišča med Krakovim in Zdravstvenim domom Radeče. Projekt vključuje tudi zeleni otok ter polnilnico za električna vozila.

Pol milijona evrov vreden projekt je plod ideje trboveljskega IBT nizke gradnje in podjetja Arhi-tura iz Ljubljane, izvedba pa je v rokah podjetja AGM Nemec. Rok za izvedbo del sega v september, a po besedah Šušteršiča želijo, da bi glede na ugodne vremenske razmere in brez zapletov z deli zaključili že v času šolskim počitnic, ko je v mestu tudi prometa najmanj.

Izvajanje projekta je predvideno v dveh fazah – rušitvi obstoječih objektov, ki zajema predvsem bivši Mladinski klub in nekdanje gostišče Svoboda, ter nato gradnji oz. ureditvi območja z novim stopniščem do šole, par
kiriščem in čakališčem na mestu, kjer je doslej stal Mladinski klub, ureditvijo pobočja šolskega griča, krožiščem na mestu križišča proti Krakovu in Zdravstvenemu domu Radeče, zelenim otokom s polnilnico za elektro vozila na mestu, kjer je doslej stal objekt Svoboda, avtobusnim postajališčem ob bloku na naslovu Ulica OF 2, ureditvijo parkirnih mest na Gledališki poti za Do
mom kulture, ureditvijo vseh obstoječih infrastrukturnih in komunalnih vodov, javne razsvetljave ter cestnih površin na območju izvajanja projekta.
Print Friendly, PDF & Email