Doma Aktualno Spekter ostaja samostojen, povišale pa se bodo najemnine

Spekter ostaja samostojen, povišale pa se bodo najemnine

Spekter

Pripojitev hčerinskih družb Stanovanjskemu skladu RS iz leta 2018 je vlada s sklepom razveljavila. Torej stanovanjska družba na Ravnah in Spekter ostajata samostojni družbi.

»Obe družbi ohranjata svojo pravno-organizacijsko obliko gospodarske družbe in vodstvo družbe« zagotovijo na Stanovanjskem skladu RS.

Najbolj pogosto vprašanje vezano na organizacijsko strukturo Spektra je, ali najemnine ostajajo enake? Kot pravi direktor družbe Stanislav Sotlar: »Primarni cilj družbe Spekter, kot lastnika stanovanj je torej, da skupaj z ustanoviteljem in lokalnimi skupnostmi na področju Zasavja ohranjanja zadostno število najemnih stanovanj primernih za bivanje.« Da družba temu sledi, uporablja različne vire financiranja, največji je seveda najemnina. In čeprav Spekter že od leta 2014 nima več statusa neprofitne stanovanjske organizacije, še vedno oddaja večino stanovanj za višino neprofitne najemnine. Dejstvo pa je, nadalje pojasni Sotlar, »da slednja ne zadošča niti za primerno vzdrževanje stanovanj, kaj šele za financiranje izgradnje novih.« Na tem področju se je obetala sprememba zakonodaje in posledično izračuna najemnin, a se je postopek sprejema zaustavil. »Zato bo družba Spekter v prihodnje, s ciljem zagotavljanja sredstev, ki bodo družbi omogočala vsaj redno vzdrževanje stanovanj, izvedla prilagoditve najemnin, vendar bo to počela selektivno, ob upoštevanju socialnega statusa najemnikov in skladno s trenutno veljavno zakonodajo.«

Družba Spekter upravlja s 3965 enotami v 342 večstanovanjskih stavbah, poslovno-stanovanjskih stavbah ter poslovnih stavbah predvsem na področju občin Trbovlje in Hrastnik.

Spekter naj bi vlagal v novogradnje, je eden od načrtov tako lokalne družbe, kot ustanovitelja. Z občinami se usklajevanja na področju Resnice v Hrastniku, kjer naj bi gradili večstanovanjska objekta in v Kisovcu, kjer se obeta blok skupaj z novim vrtcem, nadaljujejo.

Print Friendly, PDF & Email