Doma Aktualno Sprehod Tomšeta skozi 2019: Dva nova centra, dva zdravnika povratnika in vrstomati

Sprehod Tomšeta skozi 2019: Dva nova centra, dva zdravnika povratnika in vrstomati

Denis Tomše

Ob zaključku je Zdravstveni dom Trbovlje pod 2019 potegnil črto.

Dva nova centra, dva zdravnika povratnika in vrstomati

Ne le za trboveljsko območje, pač pa za celotno Zasavje sta pomembni pridobitvi leta Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Center za duševno zdravje odraslih, prav tako pa napredek predstavlja nadgradnja razvojne ambulante s Centom za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov. Po besedah direktorja ZD Trbovlje, Denisa Tomšeta, bojazni za kadrovski primanjkljaj v njihovem javnem zdravstvenem zavodu ni. Nasprotno, izrazil je ponos, da sta se zdravnika družinske medicine, Žiga Sotler in Monika Mlinar Agrež, vrnila v trboveljski zdravstveni dom, kjer sta nekoč že delala, in da se obetata dve delni zaposlitvi (Anže Opara 40% in Aleksandra Jutreša Prah 60%), ki bosta skupno gledano zagotavljali delovno obveznost enega zdravnika za polni delovni čas. Sistemsko olajšano delo v ambulantah družinske medicine v iztekajočem se letu predstavlja uvedba sistema vrstomatov in mobilne aplikacije za elektronsko naročanje.

Investicije v požarno sanacijo stavbe, reševalno vozilo in v opremo

Zdravstveni dom Trbovlje nadaljuje s požarno sanacijo stavbe, kot tudi z urejanjem hodnikov in enega od stopnišč, še pred koncem tega leta pa bodo zamenjali protipožarni alarmni sistem zaradi okvare in nedobavljivosti rezervnih delov. Največja investicija je bila nabava reševalnega vozila v vrednosti 187 tisoč evrov, od katerih je 50 tisočakov prispevalo Ministrstvo za zdravje. V sklop večjih nakupov spada še nov ultrazvok v dispanzerju za žene in nov zobni rentgen ter OCT in foropter v okulistični ambulanti, dotrajanega pa je zamenjal nov zobozdravstveni stol.

Optimistično: s financami dobro ravnajo!

Gospodarjenje z dobrimi 6 milijoni jim je šlo v letu 2019 dobro od rok. “Jaz osebno računam, da bomo leto zaključili s pozitivnim rezultatom, kljub investicijam, ki so še v teku. Je pa finančna slika ZD Trbovlje trenutno zelo dobra, tako da tudi v prihodnje, v primeru kakšnih črnih scenarijev na sistemskem nivoju, ki se malenkostno že nakazujejo, za ZD Trbovlje ni velikih bojazni,” še doda prvi mož trboveljskega zdravstvenega doma in že nakaže prvi vsebinski izziv leta 2020: skupno psihiatrično obravnavo znotraj Centra za duševno zdravje odraslih.

Print Friendly, PDF & Email