Doma Aktualno Spreminja se prostorski načrt, a ne za namensko rabo

Spreminja se prostorski načrt, a ne za namensko rabo

Od včeraj dalje je v Hrastniku na občini razgrnjen Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Hrastnik -1. Le ta je na ogled na oglasni deski v pritličju in v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik.

Občanom na vpogled bo vse do konca tega meseca.

V času trajanja javne objave ima javnost možnost podajanja pripomb na objavljeno gradivo, in sicer pisno v knjigo pripomb na mestu objave (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan trajanja javne objave.

Postopek priprave bo potekal po kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Spremembe so potrebne zaradi odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela prostorskega načrta, pojasnjujejo na občini.

Ker gre za hitri postopek, ta ne dopušča drugih sprememb prostorskega akta, zato se pobude po spremembi namenske rabe zemljišč v tem postopku ne bodo obravnavale. Občina Hrastnik bo odločitev o pričetku postopka za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik, ki bo vključeval tudi utemeljene in sprejemljive pobude za spremembo namenske rabe prostora oziroma prostorskega načrta sprejela v naslednjem letu.

Print Friendly, PDF & Email