Doma 1+1=2 Srebrno priznanje za mlade raziskovalce

Srebrno priznanje za mlade raziskovalce

Dijaki Srednje šole Zagorje in Srednje tehniške in poklicne šole so s svojimi mentorji dokazali, da je moč v povezovanju in sodelovanju.

Tako so mentorica, Stana Kovač Hace, prof., in somentorja, dr. Uroš Ocepek in Suzana Mikelj, prof., ob aktivnem sodelovanju dijakov, Aljane Smajlović, Žana Juvana in Tima Robavsa, dokazali, da se še tako »kočljiva« tema lahko razišče in analizira ter seveda na koncu sintetizira na zelo inovativen način. Raziskovali so namreč področje spolnosti med mladimi. Raziskovalna naloga z naslovom Spolnost, skrita pod posteljo se je, kot edina raziskovalna naloga iz Zasavja, uvrstila na državno tekmovanje 52. srečanja mladih raziskovalcev Slovenije. 14. 5. 2018 so v hudi konkurenci dosegli odlično srebrno priznanje in s tem dokazali sebi in vsem ostalim, da je v mladih še vedno veliko vedoželjnosti, pripravljenosti na trdo raziskovalno delo in mladostne zagnanosti. Idej, entuziazma in energije sodelujočim ne manjka, zato že kujejo nadaljnje načrte.

Print Friendly, PDF & Email