Doma Aktualno Ste lastnik nezazidanega zemljišča? Pričakujte spremembe!

Ste lastnik nezazidanega zemljišča? Pričakujte spremembe!

Na izredni seji občinskega sveta Litija je bil sprejet nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Poglejmo, kaj to pomeni za občane?

Po pogovoru s Kati Zidar na občini Litija novo sprejeti odlok prinaša več novosti, bistvena pa je sprememba naselij znotraj posameznih poselitvenih območij in sicer so v drugo poselitveno območje dodali del industrijskega naselja Breg pri Litiji, v tretje poselitveno območje pa poleg že do sedaj uvrščenih naselij Gabrovka, Dole pri Litiji, Jevnica, Sava, Vače in Zgornji Hotič dodali še naselje Polšnik, Spodnji Hotič ter neindustrijski del naselja Breg pri Litiji.

Foto: občina Litija

Odmera nezazidanega stavbnega zemljišča v letošnjem letu ne bo prinesla sprememb

Spremembe bodo v bazi podatkov, kjer bo potrebno ponovno vzpostaviti bazo nezazidanih stavbnih zemljišč ter preveriti možnosti komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč po občinskem prostorskem načrtu. Ko bo to urejeno, se bo nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče začelo odmerjati s 1. januarjem leta, ki bo sledil letu, v katerem bo urejena vsa potrebna dokumentacija. Za fizične osebe to pomeni zelo majhne spremembe, le nekaj evrov, nam zaupajo na občini. Občani bodo o vseh morebitnih spremembah tudi pisno obveščeni.

Nov odlok so morali sprejeti, saj jih je Ministrstvo za okolje ob pregledu opozorilo na določene nepravilnosti oziroma oprostitve na nekaterih območjih, ki niso bile v skladu z zakonom in so jih morali odpraviti.

Odprt postopek OPN-ja

Občina Litija ima prav tako odprt postopek posodobitve občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega bodo opravili obiske po vseh krajevnih skupinah in preverili zemljišča ter pozvali lastnike, naj preverijo točnost podatkov o zemljiščih in jim morebitne spremembe sporočijo.

Print Friendly, PDF & Email