Doma 1+1=2 Ste vedeli, da imamo ta program v Zasavju?

Ste vedeli, da imamo ta program v Zasavju?

Program PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih) je program za opolnomočenje mladih v starosti do 26. leta, ki so opustili redno šolanje, jim grozi osip ali pa so iskalci prve zaposlitve. Program je nastal po vzoru skandinavskih produkcijskih šol, vendar je prilagojen na naše okolje. Za doseženi cilj udeležbe v programu, šteje vrnitev v redno šolanje oziroma pridobitev izobrazbe ali zaposlitev.

“V mladih se skriva veliko potencialov, ki včasih potrebujejo samo drugačno okolje in pristop, da se lahko izrazijo” je zapisala Simona Hodnik vodja mentorske skupine PUM-O, ki letos slavi že 20. obletnico delovanja.

Glavna metoda dela je projektno delo. Z udeleženci programa vsako leto (koledarsko) izpeljejo najmanj dva projekta, ki si jih zamislijo in s pomočjo mentorjev, po potrebi pa tudi zunanjih sodelavcev tudi izvedejo. Poleg projektnih aktivnosti, v programu pripravljamo delavnice na temo: karierne orientacije (pisanje ponudb za delo, prijave na prosta delovna mesta, urejanje življenjepisa, ipd.), osebnostne rasti (razne motivacijske delavnice, delavnice za prepoznavanje lastnih virov moči in šibkih področij, ipd.), zdravega življenjskega sloga ter interesne dejavnosti, kamor spada šport, ustvarjalne delavnice, razni izleti in podobno.  Vsi projekti, ki nastanejo v programu PUM-O, so javno predstavljeni. Potekajo na različnih lokacijah. O kraju in podrobnostih dogodka pa vedno obveščajo preko vseh njim dostopnih kanalov.

Program je v večini financiran iz Evropskega socialnega sklada. Do programa PUM-O pride denar preko MDDSZEM (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) natančneje Zavoda RS za zaposlovanje. Udeleženci so za sodelovanje nagrajeni z dodatkom za aktivnost. Povrnjene imajo tudi potne stroške.

Print Friendly, PDF & Email