Doma Aktualno Sum na nepravilno izvajanje: Tokrat na tapeti Bukova gora

Sum na nepravilno izvajanje: Tokrat na tapeti Bukova gora

Na 7. seji Občinskega sveta Trbovlje je bilo tokrat vroče. Seje so se udeležili tudi predstavniki okoljevarstvenih organizacij. Pod točko 3. je potekala seznanitev Občinskega sveta Občine Trbovlje glede manjkajoče dokumentacije in glede domnevno neustreznih odlaganj elektrofiltrskega pepela, materiala pri zapolnjevanju kadunje Bukova gora oziroma z neustrezno sanacijo degradiranih površin na območju Bukove gore.

 

Občinski svetnik in poročevalec Jože Pustoslemšek iz Liste DNK za Trbovlje je predložil vrsto dokazov, s katerimi naj bi dokazoval, da se sanacija na Bukovi gori ne izvaja v skladu z zakonom in dovoljenji. Rudnik Trbovlje Hrastnik bi moral izgubiti okoljevarstveno dovoljenje in prenehati s takšno sanacijo, je prepričan. Pustoslemšek je poročal o velikih prašnih oblakih, ki naj bi imeli negativne učinke na ljudi, živali in okolje. Vsekakor pa obstajajo dokazi, da so na tem področju strupene snovi, predvsem možnost barija, še doda. Rudniku je očital tudi, da nima vpogleda v dokumentacijo RTH-ja na tem področju.

Njegov nastop je bil podprt tudi s strani okoljevarstvenih organizacij. Ob bok so se postavili Civilna iniciativa, Ekokrog in tudi Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov. Skupno so zahtevali ustavitev sanacije in poostren inšpekcijski nadzor.

Na drugi strani se je znašel Janez Žlak likvidacijski upravitelj RTH, ki je dokazoval, da se sanacija izvaja v skladu s predpisi in da kršitev ni. Sami opravljajo kontrolo in do sedaj niso zasledili nobenih strupenih snovi oziroma niso našli barija, katerega vrednosti bi presegale dovoljene. Inšpektorati, tako za okolje in prostor, kot tudi rudarska inšpekcija, zaenkrat niso našli nepravilnosti, je še dodal Žlak.

Občina izdala tri sklepe glede Bukove gore

Na občinskem svetu so na podlagi vsega slišanega z 19 glasovi izglasovali kar tri sklepe in sicer:

  1. Obstaja sum, da RTH v likvidaciji ne izvaja sanacijska dela na degradiranih površinah na območju Bukova gora, v skladu z zakonodajo in tehničnimi smernicami. Zato zahtevajo, da preneha s sanacijskimi deli na območju Bukove gore z elektrofiltrskim pepelom podjetja Vipap Videm Krško d. d., oziroma z vsemi sanacijskimi deli, ki niso skladna z zakonodajo in tehničnimi smernicami.
  2. Občinski svet Občine Trbovlje apelira na državne institucije, kot vestnega in skrbnega lastnika RTH-ja v likvidaciji, da opravijo izreden inšpekcijski nadzor nad izvajanjem sanacijskih del degradiranih površin na območju Bukova gora ter da izvede izredno sondažno analizo degradirane površine na tem območju. S tem naj bi se ugotovila ustreznost sanacije z elektrofiltrskim pepelom.
  3. Občinski svet Občine Trbovlje dovoljuje RTH-ju v likvidaciji vseh sanacijskih del degradiranih površin, ki so skladna z zakonodajo in s tehničnimi smernicami.

Pustoslemšek, ki naj bi “nadziral” sanacijo po pooblastilu občinskega sveta pa na naša vprašanja ni želel odgovarjati.

“Odpadki so neškodljivi”, pravi Žlak in dodaja: “S sanacijo teh površin bomo nadaljevali”

Bukova gora

Vsekakor je to tema, ki že nekaj časa razburja občane in občanke Trbovelj in najbrž bo spet kmalu debata ali se naj sanacija ustavi na tem predelu. Zato smo na kratko povprašali Žlaka, kaj namerava RTH po tej seji: “Mi bomo proučili Sklep Občinskega sveta, ki nam dovoljuje nadaljevanje v primeru, da je vse v skladu z zakonom in tehničnimi predpisi. Mi verjamemo, da so ti predpisi na naši strani. V primeru, da niso bodo pa tako ukrepale ustrezne institucije, od inšpektoratov in nenazadnje tudi naših lastnikov. Mi se trudimo, da bodo imeli ti gradbeni materiali status inertnosti. Trdim, da so že sedaj neškodljivi. Po sanaciji pa bomo še zasadili.”

Na vprašanje, kaj nameravajo narediti zaradi dvigovanja prahu je odgovoril, da bodo pripravili analizo prašnih delcev. Pravi, da res pride do zapraševanja v času, ko pripelje kamion in raztrosi material, da tega nikoli niso tajili. Teh kamionov je šest do osem dnevno, kar pomeni na enega 5 minut, skratka 40 minut prašenja. Gre zaenkrat še za industrijsko cono, ki še ni predana občinam v uporabo.

Print Friendly, PDF & Email