Doma Aktualno Svetniki o ravnateljicah, direktorjih zavodov

Svetniki o ravnateljicah, direktorjih zavodov

Trboveljski svetniki so se na seji v tem tednu odločali o direktorjih in ravnateljih. Poglejmo, kaj so odločili.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala vlogo Sveta zavoda Vrtca Trbovlje za pridobitev mnenja o prijavljenih kandidatih za delovno mesto ravnatelja. Po temeljitem pregledu in predstavitvi kandidatk so odločila, da kandidatkama Daši Bokal in Barbari Vodeb izda pozitivno mnenje, kandidatki Mojci Perić pa ne. Odločitev komisije so svetniki sprejeli.

Na razpis za ravnatelja Gimnazije in ekonomske šole sta prispeli dve vlogi, popolna je bila le ena. Kandidatka in dosedanja ravnateljica Jelena Keršnik izpolnjuje vse formalne pogoje in svetniki so zanjo podali soglasje.

Na Zasavski ljudski univerzi se mesto direktorice obeta Poloni Trebušak. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala vlogo Sveta zavoda Zasavske ljudske univerze, za pridobitev mnenja lokalne skupnosti o prijavljeni kandidatki na razpisano delovno mesto direktorja. Komisija je izdala pozitivno mnenje, prav tako so svetniki odločitev potrdili.

V vnovični mandat na čelu Delavskega doma Trbovlje kot kaže gre Zoran Poznič. V nov petletni mandat bo vstopil 1. oktobra letos.

O predlogu za imenovanje treh predstavnikov Občine Trbovlje v Svet Zasavskih lekarn Trbovlje Občinski svet Občine Trbovlje imenuje naslednje predstavnike Občine Trbovlje v Svet Zasavskih lekarn Trbovlje: mag. Boruta Dolanca, Majo Hvala in Milana Žnidaršiča. Mandat traja štiri leta, teči začne z dnem konstituiranja sveta. Svetniki so sklep potrdili.

Print Friendly, PDF & Email