Doma Zasavsko Trboveljčani z Driterjem na Portugalsko

Trboveljčani z Driterjem na Portugalsko

Projekt Včeraj, danes, jutri združuje mlade dveh mest, dveh držav. Mladi Trboveljčani in Portugalci iz kraja Amarante v projektu spoznavajo kulturno dediščino obeh držav in tako prispevajo k višanju pripadnosti skupnosti v kateri živimo.

Za dosego namena so obudili staro prevozno sredstvo, s katerim so se v preteklosti igrali naši predniki in ki odraža takratno življenje v naših lokalnih skupnostih. V Trbovljah je ta rekvizit Driter, neke vrste doma narejen tricikel, v Amaranteju pa so se v preteklosti mladi in otroci zabavali z vozilom, ki v nekaterih delih spominja na današnje rolke.

Projekt poteka tako, da z delovanjem na lokalni ravni krepijo zavedanje naših lokalnih korenin, se zavedajo preteklosti in tudi bolje razumejo sedanjost.

Poleg omenjenih pa projekt prinaša še eno, pomembno dimenzijo – medgeneracijsko sodelovanje. V projekt so namreč vključeni tudi starejši ljudje, ki so v svojem otroštvu oz. mladosti pri igri uporabljali že prej omenjeni rekvizit in tako mlajši generaciji s svojimi izkušnjami pomagajo razumeti takratni čas, način življenja, igre …

Projekt Včeraj, danes, jutri je zaživel s pomočjo zasebnega zavoda Razvojna liga. Zasnovan projekt so tudi uspešno prijavili na razpis programa Mladi v akciji, transnacionalne skupinske pobude.

V mesecu aprilu pa bo zaključno srečanje, kjer bodo predstavili oba rekvizita in potek projekta.

Print Friendly, PDF & Email