Doma Aktualno Trboveljski “korona” ukrepi

Trboveljski “korona” ukrepi

Občina Trbovlje je v zadnjih treh tednih sprejela številne ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje širjenje virusa med občani, kot tudi za zmanjšanje posrednih vplivov, ki jih bo virus pustil na gospodarstvu in ostalih dejavnostih.

Oprostitev plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov občine

Odločitev so na občini pojasnili: “Podjetnikom v občini želimo pomagati po svojih najboljših močen, zato bomo najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Trbovlje in za katere velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zaradi izrednih razmer odpisali najemnine za mesec marec in april za obdobje od 16. marca do 30. aprila.”

Zamik pri plačilu NUSZ-ja

Finančni upravi Republike Slovenije so že posredovali podatke za plačilo odmere nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Roki za plačilo stavbnih zemljišč se prestavijo najprej na 30. junij 2020, torej se s tem ukrepom zavezancem za plačilo zagotovi trimesečni zamik plačevanje obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Racionalizacija poslovanja in znižanje stroškov delovanja

Ker so se nenačrtovano ustavili prihodki občin z naslova tržnih dejavnosti, s katerimi se pokrivajo finančni odhodki, le – ti pa se zaradi nastale še povečujejo, je občinska uprava pripravila predloge ukrepov za še dodatno racionalizacijo poslovanja in znižanja stroškov delovanja, k temu pa so pozvali tudi občinske javne zavode.

Zaprtje vseh lokalov in neživilskih trgovin

Kot en izmed prvih ukrepov v občini je bil poziv k zaprtju vseh lokalov in neživilskih trgovin, nekaj dni kasneje tudi prepoved kurjenja v naravi, saj se z gašenjem požarov po nepotrebnem obremenjuje prostovoljne gasilce, ki v tej situaciji pomembno prispevajo k izvajanju nalog zaščite in reševanja.

Zaprtje javnih zavodov in podaljšanje razpisnih rokov

Sočasno so se zaprli tudi vsi javni zavodi, saj se tu ljudje radi zbirajo (npr. knjižnica, delavski dom, itd.), odpovedali pa so uradne ure Občine Trbovlje in prilagodili poslovanje s strankami – po telefonu ali e pošti. Ker je življenje na nek način obstalo, je občina do 15. aprila podaljšala roke odprtih javnih pozivov, razpisov in namer. Zaprli in prepovedali so uporabo vseh javnih igrišč v občini, kot tudi trim steze, fitnesa na prostem, itd.

Razkuževanje v večstanovanjskih stavbah

“S širjenjem virusa pa poostrujemo ukrepe”, nadaljujejo z naštevanjem ukrepov v Trbovljah. Tako so že minuli teden pričeli z razkuževanjem skupnih prostorov večstanovanjskih stavb. V skupnih prostorih se razkužujejo kljuke, dvigala, stopnišča in ostala oprema, ki je izpostavljena stikom številnih stanovalcev.

Grob povzetek dogajanja zadnjih dveh oziroma treh tednov v Trbovljah, če izvzamemo vse aktivnosti, ki jih Občina Trbovlje in Štab CZ Občine Trbovlje vsakodnevno izvajata, kaže na to, da smo se ukrepov preprečitve širjenja virusa lotili resno.

Županja Jasna Gabrič ob tem pojasnjuje, da so se vseh ukrepov lotili z veliko resnostjo, k upoštevanju le teh poziva tudi svoje občane: “K spoštovanju in upoštevanju VSEH UKREPOV zato pozivamo tudi občanke in občane, saj bodo le s striktnim upoštevanjem ukrepov posledice epidemije blažje za vse”.

Print Friendly, PDF & Email