Doma Aktualno Oh, ta kolesarska steza!

Oh, ta kolesarska steza!

Z zarisanimi kolesarskimi pasovi po občini se je nekoliko spremenil tudi režim za vse udeležence v prometu, zato želimo tega tudi obrazložiti širši javnosti, da bo promet stekel kar najbolj tekoče ter da se bodo vsi udeleženci držali predpisov in pravil, pravijo na občini. Še enkrat želimo poudariti, da so vse uvedene spremembe skladne z zakonom, pregledane s strani države in popolnoma ustrezajo vsem predpisom. Predstaviti želimo nekaj situacij in odsekov, kjer so vrisane kolesarske poti ter obrazložiti kako se na določenem odseku vozi, kdo ima prednost in kakšna je omejitev na tem območju.

ODSEK OD TRGOVINE MERCATOR DO DIMNIKA OSTAJA DVOSMEREN
Svojo pot kolesar začne pri križišču pri trgovini Mercator in nadaljuje mimo policije do Dimnika. Tu je pomožni kolesarski pas (na obeh straneh cestišča), zarisan s prekinjeno črto, kar pomeni, da PO TEM PASU VOZI TUDI VOZILO, v primeru, da na svoji poti sreča kolesarja, ima ta absolutno prednost. Vozilo kolesarja lahko obvozi, če z nasprotne poti ni nobenega avtomobila. Cesta na tem odseku še vedno ostaja dvosmerna.

ODSEK OD DIMNIKA DO KROŽIŠČA
Od Dimnika do krožišča pri Zdravstvenemu domu Trbovlje je vrisan skupni vozni pas, KOLESAR IN AVTO VOZITA PO ISTEM PASU, zato ja tem pasu slika kolesa zarisana na cesti (v tej smeri velja enak režim vse do krožišča na Trgu revolucije).
V nasprotni smeri pa je od Zdravstvenega doma Trbovlje do Mercatorja še vedno dvosmerni promet. V tej smeri je kolesarska steza vrisana kot pomožni kolesarski pas, s prekinjeno belo črto, TOREJ VOZILO LAHKO PELJE PO TEM PASU, ČE PRI TEM NE OVIRA KOLESARJA. Če je na tem pasu kolesar, ima ta absolutno prednost pred vozilom.

PROMETNI REŽIM NA RUDARSKI CESTI
Od Rudarja do Zdravstvenega doma Trbovlje je kolesarski pas zarisan na desni strani in sicer s polno črto, kar pomeni, da ga VOZNIKI, KI PO ENOSMERNI CESTI PRIPELJEJO Z NASPROTNE SMERI NE SMEJO PREVOZITI.
V nasprotni smeri (proti krožišču na Trgu revolucije) je, kot že rečeno, zarisan skupni vozni pas, kar pomeni, da KOLESAR IN AVTO VOZITA PO SKUPNEM PASU.

ODSEK NA REGIONALNI CESTI OD KROŽIŠČA NA TRGU REVOLUCIJE DO KRIŽIŠČA KAMNIKAR
Na tem odseku je kolesarski pas zarisan na cestišču med voznim pasom in pločnikom. Gre za kolesarski pas, ki je ločen od voznega pasu s polno črto, zato motorno VOZILO POLNE ČRTE NE SME PREVOZITI. Motorno vozilo in kolesar tako vozita vzporedno, drug ob drugemu.

Print Friendly, PDF & Email