Doma Aktualno Trbovlje: Več parkirišč na železniški, še en rondo …

Trbovlje: Več parkirišč na železniški, še en rondo …

Bodo Trboveljčani več kolesarili in se manj jezili ob iskanju primernega parkirišča na železniški postaji? V naslednjem tednu bodo občinski svetniki odločali o tem, kaj bodo delali z občinskim denarjem v prihodnjem letu. V uredništvu smo preverili, kakšne investicije čakajo Trboveljčane, če bo predlagan proračun sprejet.

Še eno krožišče

Predvidena je ureditev štirikrakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na trikrakem križišču to omejeno. Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja. Občina bo s sredstvi v višini 362.000 evrov soinvestitor.

Vzdrževanje, sanacija in gradnja cest

V letošnjem letu so začeli z rekonstrukcijo ceste Trbovlje – Dobovec. Lokalna cesta je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Investicijo bodo nadaljevali tudi v naslednjem letu, ko naj bi za cesto namenili nadaljnjih 50.000 evrov.

Poškodbe asfaltne površine ceste Piškovec na določenih mestih ne zagotavljajo več varne in udobne vožnje hkrati pa otežujejo vzdrževanje ceste predvsem v času izvajanja zimske službe. Zato nameravajo z investicijo v višini 153.000 evrov zamenjati tampon, ustrezno urediti odvodnjavanje in zamenjati asfaltne prevleke z dvoslojnim asfaltom.

Kolesarske poti vse do železniške postaje in Hrastnika

V okviru podpisanega Dogovora regij iz maja 2018 nameravajo Trboveljčani pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relacijah Gabrsko – Trg Franca Fakina, Trg revolucije – Železniška postaja in Trbovlje – Hrastnik preko Ojstrega. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. V predlogu proračuna so projektu namenili 730.000 evrov

Kolesarjenje vse do železniške postaje (ŽP) se ponuja kot dobra alternativa izogibanju iskanja parkirnega mesta. Že leta je parkirišče na postaji pereča problematika zaradi pomanjkanja parkirnega prostora, saj se veliko občanov vozi na delo z vlakom. Glede na trenutne potrebe želijo s investicijo 110.000 evrov preurediti parkirišče na način, da bo le to omogočalo parkiranje čim večjemu številu občanov. Hkrati se bo uredilo tudi odvodnjavanje območja.

Uredili bi radi OIC, ter s tem spodbudili prihod novih gospodarskih priložnosti

V pripravi je infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi. V predlog proračuna so umestili  investicijo vredno 775.000 evrov, s katero bi omogočili obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. »Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture« so zapisali na Občini Trbovlje.

Kot smo že poročali bodo na seji Občinskega sveta obravnavali tudi uvedbo parkirnin na Ulici 1. junija od bivše trgovine »Dežman« do krožnega križišča in pri pošti. Tako želijo povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešiti problematiko prezasedenosti parkirišč na Ulici 1. junija ter pred pošto. Investicija je ocenjena na 20.000 evrov.

Poglejte, kje vse boste parkiranje plačevali!

Print Friendly, PDF & Email