Doma Aktualno Tudi do 10 tisoč evrov za prenovo stanovanj v rudarskih kolonijah

Tudi do 10 tisoč evrov za prenovo stanovanj v rudarskih kolonijah

Tisti, ki se bodo v Trbovljah lotili prenove kolonij – nekdanje rudarske dediščine, bodo lahko dobili do 30 odstotkov nepovratnih sredstev. V letošnjem letu je za ta namen na voljo 20 tisoč evrov.

V občini Trbovlje se odsev nekdaj močnega rudarstva med drugim izraža v obstoječih rudarskih kolonijah, v katerih so včasih živeli rudarji. Te kolonije so, tako kot tudi nekatere druge zgradbe v Trbovljah, zaščitene kot kulturna dediščina.

»Občina Trbovlje si po svojih najboljših močeh prizadeva pomagati prebivalcem teh območij, zato je objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih stavb, varovanih kot kulturna dediščina.« Za namen celovite prenove, ki zagotavlja tudi večjo energetsko učinkovitost stavb, izboljšuje zunanjo podobo mesta in ohranja kulturno dediščino ter seveda dviguje kakovost življenja, je Občina Trbovlje tudi v letošnjem letu zagotovila finančna sredstva, in sicer v višini 20.000 evrov, torej 50 odstotkov več kot v letu 2019. Občina bo sofinancirala do 30 % vrednosti predračuna za obnovo, oziroma do 3.000 evrov za eno- oziroma dvostanovanjske stavbe in do 10.000 evrov za večstanovanjske objekte.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastniki oziroma solastniki stavb na območju Kurje vasi (Keršičeva cesta), Vodenske ceste, Kolonije 1. maja, Šuštarjeve kolonija, Švabske kolonije in Ribnika. Obnova stavb, zaščitenih kot kulturna dediščina mora biti skladna s prvotno zasnovo objektov, kar pomeni, da morajo imeti obnovljene zgradbe čim bolj avtentičen izgled.

Razpis za sofinanciranje obnove bo odprt do 31. decembra 2020 oziroma do porabe sredstev. Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi, za vse informacije pa se lahko obrnete na Polono Schmit na elektronski naslov polona.schmit@trbovlje.si oziroma na telefonsko številko 03 56 34 810.

Print Friendly, PDF & Email