Doma Aktualno Tudi odpadki v času epidemije v 6-dnevno karanteno

Tudi odpadki v času epidemije v 6-dnevno karanteno

Vsa dela v CEROZU, v času trajanja epidemije, bodo organizirali na način, da bo prisotno minimalno število zaposlenih in da bodo imeli na razpolago vso potrebno zaščitno opremo. Direktor Enes Raković se zaveda pomena prevzema smeti, zato bodo s svojim, čeprav okrnjenim delom, skrbeli da ne bodo odpadki ostajali na otokih ali drugih centrih. “Poskrbeli pa bomo, da na naš račun ne bo ogroženo zdravje širše populacije in da ne bo prišlo do dodatnih problemov z kopičenjem odpadkov po zbirnih centrih komunal.”

Enes Reković

V podjetju so imenovali tudi krizni štab, ki bo dnevno spremljal dogajanje in iskal rešitve ter vas sproti obveščal o dodatnih ukrepih. Ker bo obseg dela zmanjšan in bomo obratovali samo v jutranji izmeni, je predvidena menjava delavcev na 14 dni.

Sprejem odpadkov MKO, tehtnica in vhodni portal.

Evidentičar na vhodnem portalu, je zadolžen za sprejem, vsakega prihoda na območje CEROZA.

V času epidemije, je za vse zaposlene obvezno merjenje telesne temperature, katerega opravi evidentičar pred pisarno tehnice. Merjenje temperature je obvezno za vse zaposlene, še pred vstopom v garderobe ali katerikoli drug prostor našega podjetja.

Brez merjenja temperature, vstop zaposlenim ni dovoljen!

Vstop posameznikov oziroma fizičnih oseb ni dovoljen, zbirni center je za občane zaprt.

Sprejem odpadkov se izvaja na sledeči način:

vozniku in spremljevalcem v smetarskem vozilu, JE PREPOVEDANO zapuščati vozilo!

Vozilo se nato usmeri na lokacijo razklada, kjer vozilo lahko zapusti samo ena oseba, katera opravlja razklad. Takoj po opravljenem razkladu, se smetarsko vozilo vrne na tehnico, kjer opravi drugo tehtanje. Tudi pri drugem tehtanju, je vozniku in spremljevalcu prepovedano zapuščati vozilo, evidentičar uredi spremno dokumentacijo, ta se ne podpisuje in ne vroča fizično, temveč bo poslana v elektronski obliki!

V kolikor je nujna dodatna komunikacija z evidentičarjem ali katerokoli drugo osebo, se ta opravi preko telefona.

Evidentičar je zadolžen, da v primeru obiskovalcev, občanov ali tretje osebe, poskrbi da je oseba opozorjena na ukrepe, ki jih izvajamo z varne razdalje!

Evidentičar mora pri potrebnem gibanju v primeru opozarjanja strank nositi zaščitno masko, rokavice in uporabo razkužila pri morebitnih stikih z kontaminirano površino!

Sprejem smetarskih vozil in nujnih najavljenih obiskovalce, se opravi na način, brez telesnega stika!

Sprejem MKOE odpadkov

Da bi zaposlenim zagotovili čim večjo varnost pri delu, poroča prvi mož Enes Rakovič, so se odločili, da bodo vse sprejete mešane komunalne odpadke skladiščili v dveh ločenih skladiščnih prostorih, ki so jih v ta namen določili v zbirnem centru.

“Po zadnjih podatkih, naj bi virus na določenih površinah preživel tudi do šest dni, zato smo ocenili, da je najbolj smiselno zagotoviti šest dnevno karanteno in odpadke po tem obdobju vnesti v sortirnico na nadaljnjo obdelavo. S tem naj bi zagotovili, da v sortirnico ne vnašamo kontaminiranega materiala in s tem zagotovimo varnost zaposlenih pri mehanski obdelavi ter preprečimo kontaminiranje proizvodnega obrata.”

Po šestih dneh, se odpadki dostavijo v sortirnico in obdelajo z minimalno prisotnim številom oseb.

Vsi zaposleni imajo na voljo sredstva za dezinfekcijo, ki so nameščena na vseh prehodih v sortirnici in tudi v upravnem delu stavb!

Print Friendly, PDF & Email