Doma Aktualno Tudi po obisku inšpektorja stvari ne “štimajo”

Tudi po obisku inšpektorja stvari ne “štimajo”

S pepelom so v podjetju HSE EDT ravnali nepravilno in to celo prikrili. Vsi odpadki bi morali biti v zaprtih prostorih, pa so raztreseni po celotni deponiji. "Nadstropje višje" na deponiji v Prapretnem, ki je zaprta z odločbo se skladiščiti sploh ne bi smelo, kaj šele, da tam ležijo kupi polni plastike. In kaj pravijo na okoljskem ministrstvu, na inšpektoratu?

Lakonca in pepel skladiščen tam, kjer ne bi smel biti.

Vedo, kako bi morali, le da tega ne izvajajo!

Pepel na Lakonci

Podjetje TE-TOL je prejšnji teden prvič peljalo elektrofiltrski pepel v zbirni center HSE-ED1, torej na Lakonco, v količini 60.000 kilogramov. Odpadek naj bi bil nenevaren, v skladu s predpisi se za zbiranje izda potrdilo o zbiranju, monitoring ni predpisan.

Obisk inšpektorja so na Lakonci imeli prejšnji teden v četrtek. Ugotovljeno je bilo, da je bil elektrofilterski pepel predhodno skladiščen ob objektu A in pokrit s plastično folijo, kar smo dan kasneje posneli tudi mi, kljub temu, da so nam na HSE odgovorili, »da se pepel skladišči znotraj pokritega objekta na betonskih tleh«, tako kot bi ga morali. Izdana bo ureditvena odločba o prepovedi predhodnega skladiščenja na prostem, še povedo na inšpektoratu. Sicer pa, kot nam še pojasnijo na IRSOP se glede na načrt zbiranja odpadkov in potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev na Lakonci odpadki skladiščijo samo znotraj objektov v skupni količini 3000 ton. In kaj so potem črni in beli kupi raznih materialov na tem območju?

V Prapretnem z odločbo zaprto, odlaganje prepovedano!

Prapretno

In, če se prestavimo lokacijo višje, torej v Prapretno, kjer je odlagališče z odločbo zaprto in je odlaganje prepovedano. Podjetje, po poročanju Ministrstva za okolje izvaja obratovalni monitoring stanja podzemne vode in površinskih voda na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov.

Zadnji pregled Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je bil izveden v sklopu revizije okoljevarstvenih dovoljenj, 15. februarja letos. V sklopu pregleda, poroča inšpekcija, je bil izveden pregled tudi na odlagališču Prapretno, kjer je bilo ugotovljeno, da ima odlagališče status zaprtega odlagališča in da se na odlagališče ne odlaga nobenih odpadkov več, izvajajo pa se predpisani ukrepi po zaprtju. Predelave odpadkov na tej lokaciji ni, saj družba zato nima dovoljenja, posledično tudi monitoringa ni.

Prapretno: Kupi komposta, v katerem je plastika, vrečke …

V kupih, ki naj bi bili kompost, smo našli kose plastike in vrečk. Na inšpektoratu smo vprašali, če je to pravilno »skladiščeno«, je to primerno za rekultivacijo površin? Odgovor je jasen: »Odlagališče mora poskrbeti za zakonito ravnanje z odpadki. Podjetje ima izdano odločbo o zaprtju odlagališča Prapretno, tako da na odlagališču ne sme več odlagati.«

»Po izjavi tehničnega vodje naj bi bil na lokaciji Prapretno samo digestat oziroma kompost za gnojenje že saniranega področja. Sanacija je že zaključena.« so odgovorili na okoljskem inšpektoratu, na HSE pa pravijo, da pred in med uporabo komposta, ki ga sploh ne bi smeli skladiščiti, iz njega odstranijo nerazgradljive primesi, ki ne sodijo v kompost. Kje in kako to storijo ne vemo.

Dovoz pepela ustavljen, “plastični kompost”, ki naj bi bil v Trbovljah, pa je v Hrastniku

Print Friendly, PDF & Email