Doma Aktualno Tudi v Litiji vroče zaradi Ceroza: “Šlo je očitno za ponarejanje in...

Tudi v Litiji vroče zaradi Ceroza: “Šlo je očitno za ponarejanje in zavajanje”

Župan Litije Franci Rokavec

V ponedeljek so za omizje sedli tudi litijski občinski svetniki in odsedeli 6 maratonskih ur.

Najprej so sprejeli zaključni račun proračuna 2018 in več letnih poročil. Med njimi je tudi poročilo SVC Litija, ki je leto 2018 končalo z izgubo v višini 33.528 evrov. Izgubo povzroča visoka kreditna izpostavljenost, so pojasnili, in s tem povezani visoki odhodki za obresti, kar pa ne pomeni slabega poslovanja saj se zaradi sprememb v poslovanju izguba zmanjšuje in pričakujejo, da jim jo bo v letu 2019 uspelo odpraviti.

Roman Ciglar

Potrdili pa so tudi manjše spremembe medobčinskih meja z Zagorjem, na področju Save in Šentlamberta, kot smo že poročali, so tri hiše v Tirni, ki so bile prej v Zagorju, po novem v Litiji.

Kar nekaj časa je trajala obravnava letnega poročila Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. Direktor podjetja Roman Ciglar je v daljši predstavitvi letnega poročila poudaril: »Podjetje je na koncu lanskega leta imelo 68 zaposlenih, 18 dijakom pa smo omogočili študentsko delo. Prihodki podjetja so znašali 5.754.000 evrov, kar je 19 odstotkov več kot v prejšnjem letu. Ustvarili smo dobiček, ki znaša 127.000 evrov. Upamo, da ne bo kakšnih nepredvidenih dogodkov, ker se zaradi dobička, cene komunalnih storitev v Litiji tudi v letu 2020 ne bodo spreminjale.«

V preteklem letu so med drugim izgradili tudi 5 km novega vodovoda in tako poskrbeli, da se število uporabnikov, ki so na ta način dobili neoporečno vodo poveča. Bilo je tudi več vprašanj in replik svetnikov vezanih za finančno poročilo, vodovod, kanalizacijo, greznice in zelenice.

Na seji so bili tudi predstavniki Ceroza, ki so svetnike seznanili z nerevidiranim letnim poročilom o poslovanju za leto 2018 in finančnem poslovanju. Seznanitev s poslovanjem Ceroza je izzvalo burne reakcije vseh. Kako razrešiti situacijo, kaj pomeni odstop Občine Trbovlje od pogodbe, kako je sploh prišlo do takšne situacije, je le nekaj od vprašanj, ki so jih zastavljali svetniki. Pozivali so na odgovornost prejšnjega vodstvo, ki je, kot so se strinjali, največji krivec za nemogočo situacijo.

Župan Franci Rokavec je bil ogorčen: »Šlo je očitno za ponarejanje in zavajanje. Če želimo težave, ki jih ima Ceroz, uspešno rešiti bo potrebno najprej dobro razčistiti, zakaj in kako je do tega prišlo.«

Na koncu je sprejet sklep o določitvi višine subvencije cen izvajanja storitve gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Na ta način bodo občanom olajšali podražitev, ki jo je povzročil Ceroz.

Print Friendly, PDF & Email