Doma Uredništvo

Uredništvo

Uredništvo ZON

Odgovorna urednica: Neža Šabanovič Grmšek
Kontakt uredništva: urednistvo@zon.si

Naslov uredništva:
Zasavske onlajn novice
Turje 75
1431 Dol pri Hrastniku
T: 041 266 399

———————————————
Izdajatelj: Strateg!a, Srečko Grmšek s.p.
Turje 75, 1431 Dol pri Hrastniku