Doma Hrastnik Uspeh v Zasavju ponesel informacijski sistem po vsej Sloveniji

Uspeh v Zasavju ponesel informacijski sistem po vsej Sloveniji

CSD Zasavje je oral ledino, ko je letos februarja pilotno začel uporabljati informacijski sistem KRPAN. Le ta naj bi po besedah Roka Zupanca v.d. direktorja CSD Zasavje bistveno pripomogel k boljšemu pregledu nad dokumenti, arhiviranemu gradivu ter poenoten bo za vso Slovenijo.

Preprostejše za končne uporabnike

To so nam potrdili tudi na pristojnem ministrstvu, kjer so še dodali, da jih je uspeh implementacije sistema v Zasavju spodbudil, da so začeli novost uvajati v vseh centrih po Sloveniji. Tako v Zasavju kot drugje so poskrbeli, da imajo centri podporo njihove ekipe, da lahko delo poteka čimbolj hitro in učinkovito.

Kljub temu se zavedajo, da IS Krpan še ni povsem brez napak, predvsem jih tare pomanjkanje kadra, še iskreno povedo na ministrstvu, kar bodo v prihodnje poskušali urediti z uvedbo javnih del.

Samodejno podaljševanje otroškega dodatka, subvencije za vrtec ….

Januarja so začeli tudi s programom samodejnega podaljševanja določenih letnih pravic, katere so otroški dodatek, subvencija vrtca in državne štipendije, zato bo delo sedaj lažje in efektivnejše, kar pomeni tudi večje zadovoljstvo končnih uporabnikov. Vloge morajo oddati samo tisti, ki vlogo oddajajo prvič in tisti, ki sporočajo kakšno spremembo. Vsi tisti katerih pravice se iztečejo avgusta, pa bodo že imeli avtomatsko podaljšane pravice.

Ministra ob uvajanju IS KRPAN v Trbovljah.

Kljub temu vse vloge ne bo reševal CSD Zasavje, ampak bodo na voljo tudi enote v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku, ki bodo še vedno reševale vloge za denarno socialno pomoč in upravičenosti do subvencije najemnine stanovanja.

Na ministrstvu še pojasnijo, da so centri za socialno delo prvi, ki so sistem preizkusili, da pa ga že postopoma uveljavljajo tudi v drugih organih državne uprave, njihov cilj pa je, da bo do leta 2023 vsa državna uprava delovala pod istim informacijskim sistemom.

Print Friendly, PDF & Email