Doma 1+1=2 Uspešni zagorski raziskovalki

Uspešni zagorski raziskovalki

Dijakinji programa zdravstvena nega sta se lotili izdelave interdisciplinarne naloge in raziskali uživanje alkoholnih pijač med mladimi ter z eksperimentom na vodnih bolhah dokazali škodljive posledice prekomernega pitja alkoholnih pijač. S predstavitvijo naloge pred strokovno komisijo sta prepričali ocenjevalce, ki so jima podelili srebrno priznanje.

V Mariboru je 14. in 15. septembra potekalo 54. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2020, ki sta se ga udeležili tudi Razija Bajrić in Maruša Klančišar iz Srednje šole Zagorje. To ni bilo prvo sodelovanje Srednje šole Zagorje na tem tekmovanje, je pa bilo eno izmed zelo uspešnih.

Dijakinji sta izvedli del raziskave z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 474 dijakov treh srednjih šol – poleg Srednje šole Zagorje še dijaki Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje ter Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje. Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo. Rezultati anketnega vprašalnika med zasavskimi dijaki so primerljivi z rezultati slovenskih raziskav – veliko mladostnikov prične z uživanjem alkoholnih pijač pred dopolnjenim 18. letom, s starostjo se veča delež mladostnikov, ki alkoholne pijače pijejo vsaj enkrat tedensko, najbolj priljubljene alkoholne pijače pa so mešanice (zmes alkoholne in nealkoholne sladke pijače) in pivo.

Ravno uživanje mešanic alkoholnih pijač se je izkazalo za problematično v eksperimentalnem delu raziskovalne naloge. Ugotovili smo, da je kombinacija gina in tonika za vodne bolhe toksična. Etanol v nizkih koncentracijah deluje kot stimulans na srčni utrip vodnih bolh, v visokih koncentracijah pa povzroča akutno toksičnost.

Razija in Maruša sta strnili svoje vtise: “Pri izdelavi raziskovalne naloge sva se naučili veliko novih stvari, predvsem o odnosu mladostnikov do uživanja alkoholnih pijač ter o vplivu uživanja alkoholnih pijač na procese v organizmu, predvsem na bitje srca. Nekateri pridobljeni rezultati so bili pričakovani, nekateri pa so naju zelo presenetili. Kljub temu, da nama je izdelava raziskovalne naloge vzela veliko časa in energije, sodelovanja na tekmovanju ne obžalujeva, saj je bil ves trud poplačan z osvojeno nagrado.”

Raziskovalna naloga je ponudila veliko odgovorov, na drugi strani pa še veliko možnosti za dodatne raziskave ter zavedanje, da je mladostnike potrebno osveščati o posledicah uživanja alkoholnih pijač.

Raziskovalna naloga je nastala pod mentorstvom mag. Barbi Klun, Stane Kovač Hace in Žive Pirnar, sodelovanje učiteljev različnih področij pa se je izkazalo za zelo uspešno.

Print Friendly, PDF & Email