Doma Aktualno V Hrastniku Komunala – tebi nič, meni nič – z dvorišča odpeljala...

V Hrastniku Komunala – tebi nič, meni nič – z dvorišča odpeljala kante za smeti

Presenečeni so Hrastničani prejšnji konec tedna ugotavljali, kam so izginili njihovi zabojniki za smeti …Komunala Hrastnik je nekaterim zabojnike – tebi nič, meni nič – odpeljala.

Kot smo že navajeni s strani Komunale Hrastnik, da svojih odjemalcev ne obveščajo, je bilo tudi tokrat tako. V četrtek so s terena odvažali zabojnike za mešane komunalne odpadke iz zbirnih in odjemnih mest individualnih uporabnikov uporabnikov njihovih storitev. Kot razlog navajajo razhajanje med zaračunanimi količinami njihovih storitev – torej glede na prijavljeno število uporabnikov in dejanskim številom posod oziroma razpoložljive prostornine posod za odpadke.

Če bodo imeli manj zabojnikov, bo tudi manj smeti?

»Skladno s 1. točko 19. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik je namreč predvidena 120 litrska posoda za mešane komunalne odpadke  – preostanek odpadkov po ločenem zbiranju za 1-3 osebe in 240 l za 4 – 6 oseb« pojasni Ernest Gričar iz hrastniške komunale in doda, da je k odstranitvi prekomernega števila posod in k zmanjšanju razpoložljive prostornine posod za odpadke privedlo dejstvo, da prekomeren razpoložljivi volumen posod za preostanek komunalnih odpadkov negativno vpliva na rezultate ločenega zbiranja odpadkov in povečuje delež odloženih odpadkov.

Posode za odlaganje bioloških odpadkov so po besedah Gričarja odvažali izključno od uporabnikov, pri katerih so ugotovili, da imajo prijavljeno kompostiranje in ne odvažanja bioloških odpadkov in so tako neupravičeno razpolagali s posodami za odlaganje tovrstnih odpadkov.

O svojem podvigu pa odjemalcev Komunala Hrastnik ni obvestila, niti pojasnila, zakaj so zabojniki kar izginili iz njihovih dvorišč, ampak so le te, brez besed, odpeljali.

Dolani brez vode, komunala niti obvešča ne

Print Friendly, PDF & Email