Doma Aktualno V Hrastniku podeljujejo štipendije

V Hrastniku podeljujejo štipendije

V Hrastniku je na voljo 18 štipendij – 2 dijaški za obrtne poklice,1 študentska za osebe s posebnimi potrebami in 15 za študente s slabšim socialnim statusom.

18 štipendij za dijake in študente

Obrtniški štipendiji se podeljujeta za čas šolanja, ostale štipendije pa za obdobje 10 mesecev in sicer od oktobra 2018 do konca julija 2019.

Število podeljenih štipendij za študente, ki imajo slabši socialni status se lahko poveča v primeru, da ne bosta podeljeni štipendiji dijakoma za obrtni poklic in štipendija za študenta s posebnimi potrebam.

Štipendije so namenjene dijakom, ki se redno šolajo na poklicnih šolah in rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (visokošolski strokovni, univerzitetni programi 1. Bolonjske stopnje in magistrski študijski programi – 2. stopnje).

Prosilci morajo izpolniti vlogo, ki je dostopna na spletni strani, le to pa poslati z vsemi prilogami s priporočeno pošiljko na Občino Hrastnik v obdobju od 25. 9. 2018 do 12. 10. 2018 (velja poštni žig tega dne).

Več o štipendijah, najdete TUKAJ!

Print Friendly, PDF & Email