Doma Aktualno V katerem zasavskem občinskem svetu se “najbolj splača” sedeti?

V katerem zasavskem občinskem svetu se “najbolj splača” sedeti?

Primerjali smo sejnine zasavskih občinskih svetnikov, ki jih določa v vsaki občini sprejet Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega svéta in članov drugih organov. So pa seveda navzgor omejeni, saj je nad pravilniki Zakon.

Tako zagorski kot trboveljski občinski svét sestavlja 25 občinskih svétnikov (po naslednjih volitvah jih bo v Trbovljah 21), 23 jih je v Litiji, hrastniški občinski svét jih šteje 18 in najmanj, 16 jih na stolčkih občinskega svéta sedi v Radečah.

Občina/redna seja (neto) občinski svét letno odbori, komisije letno
Radeče 100 13.324,78 17 6.366,94
Hrastnik 79,67 14.137,58 22,77 7.463,65
Trbovlje 99,95 43.218,46 33,31 /
Zagorje 110,78 21.678 54,16 21.678
Litija 246,19 71.249,77 24,62 13.642,31

Primerjali smo sejnine zasavskih občinskih svetnikov, ki jih določa v vsaki občini sprejet Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega svéta in članov drugih organov. So pa seveda navzgor omejeni, saj je nad pravilniki Zakon.

Več občanov, višja županova plača, višje sejnine

Maksimalno višino sejnine določa Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Tako lahko svétniki v občinah z več prebivalci prejemajo višje sejnine, tisti iz manj številčnih občin pa manjše.

Občina Število prebivalcev
Radeče 4366
Hrastnik 9247
Trbovlje 16.339
Zagorje 16.724
Litija 15.384
skupaj 62.060

Vir: SURS, osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji občine, Slovenija, 1.7.2019

Višina mesečnega izplačila svétniku je namreč vezana na županovo plačo, plače županov pa so odvisne od velikosti občine (pomembno je število prebivalcev). Izplačilo po ZUJF-u ne sme preseči 7,5 odstotka županove bruto plače, v znesek pa ni vštet dodatek za delovno dobo, ki ga župan morda prejema.

Tudi članom nadzornih odborov kos pogače

Za prisostvovanje na seji nadzornega odbora občine prejmejo 43,82 evrov bruto v Hrastniku ter 41,86 evrov neto v Trbovljah in 49,23 evrov neto v Litiji, medtem ko v Radečah člani dobijo 100 evrov neto, v Zagorju pa dobrih 130 evro, prav tako neto. Kdor predseduje seji nadzornega odbora prejme več kot ostali: v Radečah 150 evrov neto, v Hrastniku pa 150 evrov neto. Zanimivo pa je, da v Litiji, kjer imajo občinski svetniki najvišje sejnine, predsedujoči seji nadzornega odbora prejme drugi najmanj med primerjanih pet, “le” dobrih 73 evrov neto, kar predstavlja 3 odstotke županove plače. Nižji znesek sejnine za predsedujočega med nadzorniki je le še v Trbovljah in znaša dobrih 62 evrov neto.

Od simboličnega evra do tristotih

Ob poizvedbi glede ekstremov, ki zadevajo izplačila sejnin, izstopa Mestna občina Slovenj Gradec (ki ima sicer nekaj sto več prebivalcev več kot Trbovlje in Zagorje), ki po podatkih njihovega piarovca Dušana Stojanoviča svetnikom Mestnega sveta namenja slabih 305 evrov bruto na sejo, Občina Ankaran pa ima, kot pravi Barbara Žlaus, za prisotnost na sejah in prav tako za opravljanje dela v delovnih telesih določeno sejnina v višini enega evra. Simboličen evro.

SORODNI ČLANKI:

Eni 70, drugi 150 evrov na sejo

Koliko zaslužijo s sejninami?

Print Friendly, PDF & Email