Doma Aktualno V rudniški upravi do 18 novih stanovanj

V rudniški upravi do 18 novih stanovanj

Obnova upravne zgradbe RTH bo zahtevna, nam pove Stanislav Sotlar direktor Spektra, ki je v imenu družbe vplačal varščino za omenjeni objekt, ki ga nameravajo urediti v stanovanjsko stavbo.

V centru Trbovelj 18 novih stanovanj

Zaradi zahtevnejše obnove je družba Spekter d.o.o. že izdelala več različic idejnih načrtov za njeno preureditev v stanovanjski objekt. Po proučitvi omejitev, ki se nanašajo na prenovo, se je izkazalo, da je, v danih okoliščinah, najprimernejša izgradnja varovanih stanovanj. Kot nam še zaupajo na Spektru, bi po trenutnih načrtih lahko pridobili do 18 stanovanj. Zaradi določenih omejitev, bo tudi sam postopek nakupa potekal dalj časa, načrtujejo, da bo le ta zaključen v treh mesecih.

Stanislav Sotlar, direktor Spektra

Kot nam še pove Sotlar: »Družba bo takoj po prevzemu lastništva pristopila k izdelavi ustrezne dokumentacije in pridobitve upravnih dovoljenj, ki so potrebna za izvedbo spremembe namembnosti ter rekonstrukcije obstoječe poslovne stavbe«. Zagotoviti bo potrebno tudi sredstva za financiranje prenove, kljub zahtevnosti projekta v Trbovljah načrtujejo, da bi s prenovo pričeli že v prihodnjem letu. Stavbo bo v vmesnem času potrebno tudi izprazniti, trenutno jo uporablja RTH.

Direktor RTH v likvidaciji Janez Žlak nam je zaupal tudi, da pročelje stavbe ostane takšno kot je, in čeprav bodo parkirišče in dovoz spremenili, pa je Spekter obljubil, da rudarski spomenik ostane ob stavbi, le malce ga bodo prestavili.

Spekter skladno z usmeritvami lastnika, torej Stanovanjskega sklada dopolnjuje fond stanovanj. Zato so se odločili za nakup upravne zgradbe RTH ter prostorov v nekdanjem hrastniškem rudarskem industrijskem gasilskem domu. V obeh primerih se je izkazalo, da je v okviru obstoječih občinskih prostorskih načrtov dopustna preureditev v stanovanjske enote in, kot še doda Sotlar, da morebitne omejitve – obe stavbi sta bolj ali manj spomeniško zaščiteni »ne bosta pretrd oreh za izvedbo teh postopkov«. Tudi lokalni skupnosti sta seznanjeni z namero družbe Spekter in se strinjata z predvidenimi aktivnostmi, še izvemo.

Nova stanovanja v Hrastniku

Print Friendly, PDF & Email