Doma Aktualno V Trbovljah 100.000 evrov za podjetništvo

V Trbovljah 100.000 evrov za podjetništvo

Že 6. leto zapored Občina Trbovlje objavlja javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva.

Gre za nepovratna sredstva v skupni višini 100.000 evrov, ki so namenjena samostojnim podjetnikom ter mikro in malim gospodarskim družbam s sedežem v občini Trbovlje.
Predmet javnega razpisa so spodbude začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, za kar namenjajo 43.000 evrov, za spodbude za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja pa je na voljo 20.000 evrov. 30.000 evrov bodo namenili še za ukrepe spodbujanja delovanja mladih podjetij in 7.000 evrov za sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce.

Vloge morajo prispeti na naslov občine do vključno 9. aprila 2019, javno odpiranje ponudb pa bo potekalo 10. aprila 2019, ob 9. uri v sejni sobi občine. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine v zavihku »za občane«, v rubriki »javni razpisi«.

Print Friendly, PDF & Email