Doma Aktualno V Trbovljah lahko sedaj ocenite zdravnika!

V Trbovljah lahko sedaj ocenite zdravnika!

Trboveljska bolnišnica sodeluje v projektu ministrstva, kje izvajajo pilotno oceno zdravstvenih storitev.

Sodelujoči naj bi povezavo do ankete objavili na svojih spletnih straneh, čeprav na strani Splošne bolnišnice Trbovlje nikjer ni najti omenjene povezave. Je pa dostopna TUKAJ!

Za sodelovanje v raziskavi so se v Trbovljah odločili sami, pove direktorica Romana Martinčič. Pričakujejo, da bodo z odgovori lahko dodatno izboljšali kakovost zdravstvene oskrbe in dobili neko povratno informacijo o prednostih oziroma pomanjkljivostih pri izvajanju zdravstvene oskrbe.

S pomočjo vprašalnika bo pacient podal svoje mnenje o zadovoljstvu z zdravstveno obravnavo. Tako bodo pacienti informirali izvajalca ter prispevali k zagotavljanju kakovostne zdravstvene obravnave. Pomembno je tudi, še dodajo na ministrstvu, da zdravstveni delavci in sodelavci informirajo paciente o možnosti sodelovanja pri vrednotenju kakovosti zdravstvene obravnave.

Najmanj 3 mesece po zdravstveni obravnavi

Pacienti morajo vprašalnik izpolniti najmanj 3 mesece po zdravstveni obravnavi. Vprašalnik lahko v imenu pacienta izpolnijo tudi njegovi bližnji, če ob tem zagovarjajo interese in pravice pacienta. Izpolnjevanje vprašalnika je prostovoljno, saj gre za pacientovo pravico.

Poročila bodo objavljena na spletni strani ustanove, kjer je bil pacient obravnavan. Prav tako bo podatke spremljalo tudi Ministrstvo za zdravje.

5 minut za izpolnjevanje

Za izpolnjevanje bo pacient porabil približno 5 minut, obravnavi pa bo lahko namenil oceno od 1 do 5. Poleg SB Trbovlje bo pilotno uvajanje potekalo še v ZD Ljutomer, ZD Sežana, SB Novo Mesto in SB Brežice. Na osnovi testiranja v pilotu, bo pripravljena končna interpretacija rezultatov. Na podlagi tega bo ministrstvo za zdravje pripravilo standardizirane vprašalnike za vse zdravstvene domove in bolnišnice.

Print Friendly, PDF & Email