Doma 1+1=2 V Vrtcu Trbovlje kmalu nove cene

V Vrtcu Trbovlje kmalu nove cene

S 1. decembrom bodo v Vrtcu Trbovlje začele veljati nove cene, če bodo predlog podprli občinski svetniki na prihodnji seji.

Cena naj bi se v oddelkih prve in druge starosti, ki so bili že v preteklosti polno zasedeni, povišala za nekoliko več kot 3 odstotke, v kombiniranih in razvojnem oddelku, ki pa niso bili polno zasedeni, se zaradi razdelitve stroškov plač na več otrok v teh oddelkih, cena zniža, pravijo v Vrtcu Trbovlje.

Višje plače vzgojiteljic

Na spremembo cene vplivajo zlasti odprava plačnih anomalij (od 1. 7. 2017 dalje so se
pomočnicam vzgojiteljic ter tehničnem kadru v povprečju povišali izhodiščni plačni razredi za dva plačna razreda, s 1. 10. 2017 pa je skladno s kolektivno pogodbo predvideno tudi povišanje izhodiščnega plačnega razreda za ravnatelja in računovodjo) in izplačilo napredovanj v plačilne razrede za plače v mesecu decembru.

Cene vrtca od 1. 12. 2017, Vir: občina Trbovlje
Print Friendly, PDF & Email