Doma Aktualno V Zagorju kandidati za svetnike pod okriljem 10 strank in list

V Zagorju kandidati za svetnike pod okriljem 10 strank in list

Predstavljamo še zagorske kandidate za občinski svet, teh je skupno 186.

1. LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

1 Sašo Vučko, 27.7.1987, Šemnik, Šemnik 34, 1411 Izlake
2 Petra Juvan, 3.12.1984, Tirna, Tirna 22a, 1410 Zagorje ob Savi
3 Ljubiša Kusić, 21.8.1980, Kisovec, Trg Pohorskega Bataljona 1a, 1412 Kisvec
4 Tea Kreft, 13.3.1988, Kolovrat, Kolovrat 16b, 1411 Izlake
5 Aleksander Kos, 14.4.1968, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 37, 1410 Zagorje ob Savi
6 Nina Resnik, 1.4.1993, Zagorje ob Savi, Savska cesta 8a, 1410 Zagorje ob Savi
7 Blaž Drolc, 12.1.1995, Zagorje ob Savi, Polje 14, 1410 Zagorje ob Savi
8 Emanuela Škalonja, 28.6.1976, Zagorje ob Savi, Podvine 3, 1410 Zagorje ob Savi
9 Sebastjan Vrankar, 17.12.1987, Zagorje ob Savi, Polje 2, 1410 Zagorje ob Savi
10 Valentina Resnik, 3.2.1969, Zagorje ob Savi, Savska cesta 8a, 1410 Zagorje ob Savi
11 Matej Resnik, 14.12.1966, Zagorje ob Savi, Savska cesta 8a, 1410 Zagorje ob Savi
12 Dragica Vučko, 7.10.1966, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 22, 1410 Zagorje ob Savi
13 Miha Drnovšek, 18.4.1996, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 12, 1410 Zagorje ob Savi

2. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1 Jelena Jerin, 16.10.1967, Zagorje ob Savi, Podkraj pri Zagorju 3a, 1410 Zagorje ob Savi
2 Franc Ravnikar, 29.11.1941, Izlake, Narof 32, 1411 Izlake
3 Ana Guna, 24.4.1983, Zagorje ob Savi, Ulica prvoborcev 1a, 1410 Zagorje ob Savi
4 Bojan Simončič, 23.7.1961, Zagorje ob Savi, Na bregu 10, 1410 Zagorje ob Savi
5 Darja Skrinjar, 25.7.1977, Izlake, Razpotje 4, 1411 Izlake
6 Maks – Denis Hriberšek, 17.2.2000, Izlake, Narof 32, 1411 Izlake
7 Blažka Kolenc, 31.8.1995, Čemšenik, Čemšenik 41a, 1413 Čemšenik
8 Otmar Arh, 17.8.1940, Izlake, Orehovica 6, 1411 Izlake
9 Alojzija Hočevar, 2.6.1951, Borje pri Mlinšah, Borje pri Mlinšah 5, 1411 Izlake
10 Janez Razpotnik, 25.8.1944, Izlake, Gladež 47, 1411 Izlake
11 Marija Arh, 22.12.1940, Izlake, Orehovica 6, 1411 Izlake
12 Jožef Pograjec, 1.1.1941, Zagorje ob Savi, Dolenja vas 32, 1410 Zagorje ob Savi
13 Jolanda Bukovec, 25.5.1964, Izlake, Spodnji Prhovec 5, 1411 Izlake
14 Danica Razpotnik, 3.5.1954, Izlake, Gladež 47, 1411 Izlake

3. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 Roman Perklič, 4.8.1953, Kisovec, Jevšnikova ulica 25, 1412 Kisovec
2 Nataša Mahne, 7.3.1974, Kisovec, Trg Poh. bataljona 1b, 1412 Kisovec
3 Janez Forte, 3.2.1946, Zagorje ob Savi, Cesta B. Kidriča 2a, 1410 Zagorje ob Savi
4 Olga Vrtačnik, 13.12.1949, Prapreče, Prapreče 41, 1410 Zagorje ob Savi
5 Denis Glažar, 6.9.1974, Podkum, Podkum 20a, 1414 Podkum
6 mag. Marija Draksler, 4.12.1943, Kisovec, Rudarska cesta 34, 1412 Kisovec
7 Anton Tori, 27.8.1945, Zagorje ob Savi, Partizanska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi
8 Julija Bolte, 27.9.1977, Polšina, Polšina 12, 1222 Trojane
9 Boštjan Vidmar, 6.2.1968, Izlake, Zgornji Prhovec 2a, 1411 Izlake
10 Janislava Vovk, 6.10.1958, Jesenovo, Jesenovo 24a, 1413 Čemšenik
11 Štefan Premk, 14.12.1968, Blodnik, Blodnik 1, 1222 Trojane
12 Marija Tori, 20.12.1949, Zagorje ob Savi, Partizanska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi
13 Peter Logar, 26.11.1951, Jesenovo, Jesenovo 24a, 1413 Čemšenik
14 Katja Klopčič mag., 9.10.1979, Jesenovo, Jesenovo 35, 1413 Čemšenik
15 Miha Urbanija, 16.1.1955, Izlake, Zgornje Izlake 25, 1411 Izlake
16 Mateja Premk, 4.12.1973, Blodnik, Blodnik 1, 1222 Trojane
17 Mihaela Osredkar, 28.9.1968, Jesenovo, Jesenovo 11, 1413 Čemšenik
18 Helena Perklič, 14.6.1962, Kisovec, Jevšnikova ulica 25, 1412 Kisovec

4. SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1 Boris Gorenc, 26.4.1980, Zagorje ob Savi, Okrogarjeva kolonija 9, 1410 Zagorje ob Savi
2 Mihaela Kavšek, 16.4.1968, Zagorje ob Savi, Podvine 14, 1410 Zagorje ob Savi
3 Nedeljko Djurdjević, 19.10.1959, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 24, 1410 Zagorje ob Savi
4 Aleksandra Hribar, 25.10.1977, Kisovec, Naselje na Šahtu 15, 1412 Kisovec
5 Marjan Tomše, 30.11.1951, Zagorje ob Savi, Podvine 33, 1410 Zagorje ob Savi

5. DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1 NUŠA ULE MAČEK, 17.7.1954, ZAGORJE OB SAVI, TRBOVELJSKA CESTA 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI
2 JOŽE RANZINGER, 10.7.1938, IZLAKE, GLADEŽ 24, 1411 IZLAKE
3 OLGA ANŽIČ, 15.6.1952, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
4 BORUT BOKAL, 16.5.1959, ZAGORJE OB SAVI, POLJE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
5 AMALIJA KUDER, 30.6.1944, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9. AVGUSTA 8E, 1410 ZAGORJE OB SAVI
6 ALOJZ BERGANT, 13.6.1945, IZLAKE, MLINŠE 27, 1411 IZLAKE
7 IRENA DRENIK, 18.1.1941, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI
8 MARKO GLAVAČ, 21.4.1944, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 2A, 1410 ZAGORJE OB SAVI
9 MARIDI CERKOVNIK, 10.9.1941, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9. AVGUSTA 8C, 1410 ZAGORJE OB SAVI
10 TOMO ANŽIČ, 22.1.1946, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
11 JANA LIPOVŠEK, 13.2.1956, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
12 ALOJZ LOKAR, 17.3.1952, KISOVEC, PETELINKARJEVA CESTA 5, 1412 KISOVEC
13 MAKA RANZINGER, 11.3.1944, IZLAKE, GLADEŽ 24, 1411 IZLAKE
14 LUDVIK LIPOVŠEK, 8.6.1960, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
15 METKA KOŠIR, 16.6.1947, ZAGORJE OB SAVI, VRTNA ULICA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
16 VIKTOR KASTELIC, 28.7.1943, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 4B, 1410 ZAGORJE OB SAVI
17 MIRAN GORIŠEK, 9.6.1954, IZLAKE, MLINŠE 7, 1411 IZLAKE
18 SLAVKA FLIS, 16.11.1941, KISOVEC, RUDARSKA CESTA 2, 1412 KISOVEC
19 NANDE KOŠIR, 23.3.1944, ZAGORJE OB SAVI, VRTNA ULICA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
20 ANA MARIJA NOVAK, 6.4.1945, ZAGORJE OB SAVI, DOLENJA VAS 22, 1410 ZAGORJE OB SAVI
21 VIKTOR BENKO, 12.2.1945, ČEMŠENIK, BREZJE 36, 1413 ČEMŠENIK
22 FRANC REVEN, 10.3.1940, ZAGORJE OB SAVI, DOLENJA VAS 22, 1410 ZAGORJE OB SAVI
23 ANA DOBERŠEK, 11.8.1948, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 4B, 1410 ZAGORJE OB SAVI
24 BAHRIJA MEDIĆ, 14.5.1949, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 14, 1410 ZAGORJE OB SAVI
25 FRANC ZAKONŠEK, 15.8.1943, ZAGORJE OB SAVI, KOTREDEŽ 24A, 1410 ZAGORJE OB SAVI

6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 Primož Jelševar, 29.8.1981, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 61a, 1410 Zagorje ob Savi
2 Marija Oven, 25.6.1988, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 2, 1410 Zagorje ob Savi
3 Iztok Živko, 16.10.1959, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi
4 Neda Starman Ržišnik, 2.8.1964, Kisovec, Trg pohorskega bataljona 3, 1412 Kisovec
5 Mitja Drobež, 25.8.1972, Čemšenik, Čemšenik 16a, 1413 Čemšenik
6 Irena Ule, 27.5.1963, Podlipovica, Podlipovica 9, 1411 Izlake
7 Aljaž Čop, 15.10.1993, Podkum, Podkum 1a, 1414 Podkum
8 Valentina Kostanjevič, 8.2.1978, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 36, 1410 Zagorje ob Savi
9 Janez Lipec, 18.3.1950, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 79, 1410 Zagorje ob Savi
10 Valentina Jerman, 13.11.1981, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 22, 1410 Zagorje ob Savi
11 Jožef Kajbič, 29.11.1944, Kotredež, Kotredež 27, 1410 Zagorje ob Savi
12 Maja Vozel, 6.6.1988, Kisovec, Rudarska cesta 14b, 1412 Kisovec
13 Boštjan Ocepek, 29.4.1990, Jablana, Jablana 19, 1410 Zagorje ob Savi
14 Frančiška Suša, 23.12.1962, Zagorje ob Savi, Vine 24, 1410 Zagorje ob Savi
15 Stanko Simončič, 18.7.1968, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 48a, 1410 Zagorje ob Savi
16 Robert Skerbinek, 30.4.1976, Prapreče, Prapreče del 41, 1410 Zagorje ob Savi
17 Božidar Sotenšek, 11.11.1960, Jesenovo, Jesenovo 31, 1413 Čemšenik
18 Janez Skrinjar, 24.12.1940, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 76, 1410 Zagorje ob Savi
19 Sašo Anžur, 31.12.1951, Kisovec, Petelinkarjeva cesta 1, 1412 Kisovec
20 Štefan Gošte, 23.12.1970, Ravenska vas, Ravenska vas 16, 1410 Zagorje ob Savi
21 Kristjan Pavlič, 4.10.1992, Loke pri Zagorju, Loke pri Zagorju 11, 1412 Kisovec
22 Stanislava Pograjc, 1.5.1940, Zagorje ob Savi, Dolenja vas 29, 1410 Zagorje ob Savi
23 Jožefa Lokošek, 29.4.1961, Strahovlje, Strahovlje 21, 1412 Kisovec
24 Slavko Jelševar, 25.7.1955, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 61a, 1410 Zagorje ob Savi
25 Teja Rozina, 6.12.1963, Rodež, Rodež 11, 1414 Podkum

7. ZGN – ZAGORJE GRE NAPREJ – ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA

1 Matjaž Švagan, 21.5.1963, Izlake, Izlake 19, 1411 Izlake
2 Marija Ribič, 15.11.1970, Mlinše, Mlinše 26, 1411 Izlake
3 Mitja Adamlje, 23.5.1983, Zagorje ob Savi, Marnova ulica 31 a, 1410 Zagorje ob Savi
4 Metka Podpečan, 16.11.1968, Selo pri Zagorju, Selo pri Zagorju 64, 1410 Zagorje ob Savi
5 Ivan Klančišar, 31.7.1958, Izlake, Izlake 68, 1411 Izlake
6 Simona Klukej, 3.12.1963, Zagorje ob Savi, Naselje Srečka Kosovela 33, 1410 Zagorje ob Savi
7 Anton Benko, 31.12.1939, Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 24, 1410 Zagorje ob Savi
8 Anica Režun, 12.8.1951, Razbor pri Čemšeniku, Razbor pri Čemšeniku 18, 1413 Čemšenik
9 Marjan Kovač, 5.8.1950, Kisovec, Petelinkarjeva 1, 1412 Kisovec
10 Marjana Mlinarič-Pikelj, 10.8.1960, Izlake, Loke 20, 1411 Izlake
11 Ivan Potočnik, 7.8.1957, Potoška vas, Potoška vas 37, 1410 Zagorje ob Savi
12 Štefka Suša, 28.11.1957, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 50, 1410 Zagorje ob Savi
13 Roman Savšek, 14.10.1968, Gorenja vas, Gorenja vas 28, 1414 Podkum
14 Blanka Šmit, 23.6.1963, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 57, 1410 Zagorje ob Savi
15 Samo Vrtačnik, 14.8.1966, Podkum, Podkum 91, 1414 Podkum
16 Klemen Benko, 2.3.1981, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 49, 1410 Zagorje ob Savi
17 Vladimir Poredoš, 1.8.1958, Potoška vas, Potoška vas 17 b, 1410 Zagorje ob Savi
18 Zvonko Pograjc, 22.11.1962, Strahovlje, Strahovlje 8, 1412 Kisovec
19 Matej Drobež, 7.6.1984, Zagorje ob Savi, Pintarjeva cesta 17, 1410 Zagorje ob Savi
20 Nina Pečnik, 10.4.1984, Kisovec, Jevšnikova ulica 4, 1412 Kisovec
21 Miha Gracar, 28.8.1987, Kisovec, Rudarska cesta 12, 1412 Kisovec
22 mag. Petra Potočnik Izgoršek, 22.11.1979, Potoška vas, Potoška vas 37, 1410 Zagorje ob Savi
23 Jakob Smolič, 23.12.1994, Kisovec, Naselje na šahtu 10 a, 1412 Kisovec
24 Domen Pociecha, 21.10.1985, Kisovec, Trg pohorskega bataljona 8, 1412 Kisovec
25 Darja Rakovič mag., 7.3.1969, Borovak, Borovak 37, 1414 Podkum

8. ZELENI SLOVENIJE

1 Mesud Džamastagić, 3.1.1959, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35a, 1410 Zagorje ob Savi
2 Stanislava Drnovšek, 27.6.1962, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 32, 1410 Zagorje ob Savi
3 Čedo Tomanić, 28.1.1963, Zagorje ob Savi, Polje 6, 1410 Zagorje ob Savi
4 Sajda Osmanović, 17.7.1964, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 9, 1410 Zagorje ob Savi
5 Alojzij Brvar, 13.4.1957, Podlipovica, Podlipovica 11, 1411 Izlake
6 Slavka Paš, 11.5.1957, Zagorje ob Savi, Podkraj pri Zagorju 6, 1410 Zagorje ob Savi
7 Janez Lipovšek, 23.12.1956, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 16, 1410 Zagorje ob Savi
8 Neja Novak, 22.4.1992, Kisovec, Naselje na Šahtu 28, 1412 Kisovec
9 Matevž Zupan, 10.1.1965, Zagorje ob Savi, Okrogarjeva kolonija 22, 1410 Zagorje ob Savi
10 Nevenka Juvan, 25.2.1954, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 69, 1410 Zagorje ob Savi
11 Mirko Adler, 29.9.1947, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 14, 1410 Zagorje ob Savi
12 Marija Paradžik, 8.1.1961, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 12b, 1410 Zagorje ob Savi
13 Ludvik Groboljšek, 27.3.1960, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 14, 1412 Kisovec
14 Alojzija Zakrajšek, 29.5.1961, Kolovrat, Kolovrat 15, 1411 Izlake
15 Viktor Brvar, 31.1.1938, Zagorje ob Savi, Partizanska cesta 3, 1410 Zagorje ob Savi
16 Selma Nukić, 2.3.1985, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 9, 1410 Zagorje ob Savi
17 Mojca Komunaj, 17.1.1968, Kisovec, Naselje na Šahtu 28, 1412 Kisovec
18 Franc Omahen, 4.1.1944, Zagorje ob Savi, Cesta Borisa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob Savi
19 Tanja Kuder, 2.10.1958, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 12, 1410 Zagorje ob Savi
20 Božica Rebernik, 29.3.1951, Izlake, Gladež 6, 1411 Izlake
21 Alojzija Trebušak, 12.3.1956, Brezje, Brezje 13, 1413 Čemšenik

9. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

1 TONE BEJA, 9.9.1958, ZAGORJE OB SAVI, POLJE 5, 1410 ZAGORJE OB SAVI
2 TJAŠA RESNIK VELADŽIĆ, 17.12.1982, ZAGORJE OB SAVI, SAVSKA CESTA 9, 1410 ZAGORJE OB SAVI
3 MARJAN DOLINŠEK, 5.4.1962, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
4 DUNJA KODRMAN, 6.2.1983, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9.AVGUSTA 63, 1410 ZAGORJE OB SAVI
5 RUDI BANTAN, 14.8.1956, IZLAKE, MEDIJSKE TOPLICE 25, 1411 IZLAKE
6 mag. BARBI KLUN, 9.6.1961, ZAGORJE OB SAVI, POLJE 22, 1410 ZAGORJE OB SAVI
7 mag. BORUT DRNOVŠEK, 2.9.1978, ČOLNIŠČE, ČOLNIŠČE 21, 1410 ZAGORJE OB SAVI
8 JANA HERMAN, 27.9.1960, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9.AVGUSTA 58a, 1410 ZAGORJE OB SAVI
9 ALOJZ VOZELJ, 30.3.1969, ČOLNIŠČE, ČOLNIŠČE 5, 1410 ZAGORJE OB SAVI
10 ŠPELA DRNOVŠEK, 2.5.1988, ČOLNIŠČE, ČOLNIŠČE 21, 1410 ZAGORJE OB SAVI
11 DRAGO RESNIK, 22.5.1957, ZAGORJE OB SAVI, SAVSKA CESTA 9, 1410 ZAGORJE OB SAVI
12 SARA HERMAN mag., 11.10.1991, ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9.AVGUSTA 58a, 1410 ZAGORJE OB SAVI
13 GAŠPER KOPRIVŠEK, 28.6.1982, IZLAKE, MEDIJSKE TOPLICE 29, 1411 IZLAKE
14 LUCIJA DOLINŠEK, 27.4.1992, ZAGORJE OB SAVI, CESTA BORISA KIDRIČA 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI
15 MIROSLAV DRNOVŠEK, 19.2.1955, IZLAKE, VALVAZORJEVA 7, 1411 IZLAKE

10. SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1 Željko Železnik, 13.12.1980, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 8, 1410 Zagorje ob Savi
2 mag. Tea Juratovec, 14.7.1981, Kisovec, Loke pri Zagorju 8, 1412 Kisovec
3 Drago Jamnik, 27.6.1958, Zagorje ob Savi, Marnova ulica 3, 1410 Zagorje ob Savi
4 Natalija Jamnik, 28.4.1985, Zagorje ob Savi, Marnova ulica 3, 1410 Zagorje ob Savi
5 Janez Krznar, 7.11.1952, Kisovec, Jevšnikova ulica 19, 1412 Kisovec
6 Martina Drobne, 1.9.1992, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35 a, 1410 Zagorje ob Savi
7 Uroš Gorišek, 4.12.1973, Mlinše, Mlinše 7 a, 1411 Izlake
8 Marija Topole mag., 25.9.1990, Čolnišče, Čolnišče 6, 1410 Zagorje ob Savi
9 Dušan Mars, 22.10.1978, Kotredež, Kotredež 12 a, 1410 Zagorje ob Savi
10 Cvetka Garantini, 13.11.1949, Izlake, Izlake 17 a, 1411 Izlake
11 Matevž Lavtar, 13.2.1980, Kandrše, Kandrše – del 39 a, 1411 Izlake
12 Metka Cencelj, 28.7.1993, Zavine, Zavine 20, 1410 Zagorje ob Savi
13 Luka Stegenšek, 25.5.1998, Zagorje ob Savi, Naselje Srečka Kosovela 40, 1410 Zagorje ob Savi
14 Maja Prašnikar, 12.8.1979, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 37, 1410 Zagorje ob Savi
15 Bogdan Hribar, 4.3.1964, Čolnišče, Čolnišče 42, 1410 Zagorje ob Savi
16 Kaja Ceglar, 14.10.1996, Mlinše, Mlinše 16 a, 1411 Izlake
17 Janez Simončič, 22.3.1963, Zagorje ob Savi, Cesta Otona Župančiča 4, 1410 Zagorje ob Savi
18 Jasna Malovrh Topole, 3.1.1961, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 8, 1410 Zagorje ob Savi
19 Mitja Cizej, 4.9.1960, Zagorje ob Savi, Fakinova ulica 4, 1410 Zagorje ob Savi
20 Helena Kamnik, 19.1.1952, Kisovec, Borovniško naselje 2, 1412 Kisovec
21 Sandi Češko, 13.1.1961, Izlake, Medijske toplice 33, 1411 Izlake
22 Maja Malovrh Repovž, 7.10.1962, Zagorje ob Savi, Ulica talcev 7, 1410 Zagorje ob Savi
23 Milan Aničin, 16.7.1949, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 13, 1410 Zagorje ob Savi
24 Hana Lapornik, 2.7.1990, Zagorje ob Savi, Polje 10a, 1410 Zagorje ob Savi
25 Denis Škrbec, 10.8.1980, Kisovec, Trg Pohorskega bataljona 22, 1412 Kisovec

Print Friendly, PDF & Email