Doma Aktualno V Zagorju nova sprehajalna in kolesarska steza ter 164 parkirnih mest

V Zagorju nova sprehajalna in kolesarska steza ter 164 parkirnih mest

Začenja se komunalno urejanje dveh zagorskih poslovno obrtnih con.

Tatjana Podbregar, vodja oddelka za okolje in prostor nam je razložila, da namerava Občina Zagorje ob Savi kot glavni investitor opremiti Ekonomsko poslovno cono Zagorje na dveh območjih. To sta območji Selo in vzletišče Ruardi. Poleg tega želijo na cesti, ki povezuje ti dve območji urediti še hodnik za pešce v dolžini nekaj manj kot 300 metrov, kjer bodo uredili tudi cestno razsvetljavo. Pešpot bo urejena od obstoječega mostu preko potoka Kotredeščica do jugozahodnega vstopa v Europark.

Na območju Selo želijo urediti in pripraviti platoje za kasnejše gradnje objektov. Prav tako je v načrtu izgradnja cest ter izgradnja komunalne infrastrukture. K slednjemu spada ureditev javnega in meteornega kanala, ureditev cestne razsvetljave ter vodovoda. Ob potoku Kotredeščica pa bo poskrbljeno za urejeno (mešano) sprehajalno in kolesarsko površino.

Na Ruardiju bodo podaljšali cesto

Na območju vzletišča Ruardi je predvidena sanacija obstoječe dostopne ceste do lokalne ceste v dolžini 390 metrov in njeno podaljšanje na severno stran vzletišča. Poskrbeli bodo tudi za vgradnjo kanalizacije in cestno razsvetljavo. Vstavili bodo zaščitne cevi kabelske kanalizacije za semaforizacijo odsekov javnih cest na vzhodni in zahodni strani vzletno pristajalne steze. »To so odseki javnih cest, ki se nahajajo v neposredni bližini vzletno pristajalne steze in morajo biti v času njene uporabe zaprte za ves cestni promet« pojasnjuje Podbregarjeva. V načrtu je tudi ureditev 164 parkirnih mest, na petih različnih lokacijah.

Poleg tega so na območju Ruardija predvidene še drenaže ob vznožju brežine (vzporedno z vzletno pristajalno stezo). Po ločenem projektu je v načrtu tudi izvedba globljega drenažnega rebra v obliki črke Y. Ta bo poskrbel za odtok podzemne vode iz grape.

Print Friendly, PDF & Email