Doma Aktualno V zasavskih blokih večkrat dnevno razkuževanje!

V zasavskih blokih večkrat dnevno razkuževanje!

Včeraj je kot eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa začel veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

V Zasavju z razkuževanjem tako javnih površin kot tudi večstanovanjskih stavb ponekod pričeli že prejšnji teden.

Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno.

V Stanovanjskem podjetju Zagorje, ki skrbi za okoli 2200 stanovanj, so v prejšnjem tednu že začeli s prvimi aktivnostmi glede razkuževanja predvsem v blokih, kjer imajo najete čistilne servise. Opremili so jih z razkužili in jim dali navodila. Tisti, ki čistilnih servisov nimajo, poroča Gregor Brinjevec, bodo v dogovoru s stanovalci za razkuževanje skrbeli sami.

Zagotavljali bodo razkužila in pripomočke, pripravilo so evidenčne liste za beleženje razkuževanja in poiskali prostovoljce. Jutri naj bi dokončno v vseh enotah dorekli, kdo bo prevzel skrb, kdaj naj bi se razkuževanje izvajalo.

Naše okolje iz Trbovelj, ki ima v upravljanju 73 večstanovanjskih stavb je po večini stavb določilo čistilne servise, ki bodo razkuževali, razkužilo in opremo sta priskrbela občina in CZ, prav tako kot v Zagorju in Hrastniku. Le v nekaj manjših stavbah bodo za to poskrbeli sami. Že v prejšnjem tednu so razkuževali 3 krat tedensko, od včeraj dalje dvakrat dnevno. Direktorica Alma Urbanija poroča, da “že od včeraj pripravljamo vse potrebno. Trenutno pa nameščamo obvestila, evidenčne liste in usklajujemo dobavo razkužil z izvajalci.” 

Razkuževanje še zlasti velja za:

  • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
  • ograje v večstanovanjski stavbi,
  • stikala za upravljanje in kabine dvigala,
  • stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
  • oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Poleg tega se mora v večstanovanjskih stavbah po odloku na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo namestiti opozorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.«

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d., (KSP Hrastnik) ki ima v Hrastniku v upravljanju približno 75 večstanovanjskih zgradb, je tudi že v preteklem tednu sprejelo in uvedlo stroge ukrepe glede čiščenja in razkuževanja skupnih prostorov v blokih.

Od prejšnjega tedna že izvajajo tudi razkuževanja skupnih prostorov.

”Čistilnim servisom, ki čistijo v večstanovanjskih stavbah v našem upravljanju, smo že v preteklem tednu razdelili razkužila in zraven podali tudi navodila, kako naj se skupni prostori z razkužili čistijo” ukrepe pojasni direktorica Nives Venko in doda, da se bodo po včerajšnjem odloku razkuževanja izvajala še pogosteje.

Navodilo države pravi, da morajo upravniki večstanovanjskih stavb poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika.

Urad za kemikalije glede razkuževanja svetuje:

Površine očistite z navadnim detergentom in jih razkužite s proizvodi za dezinfekcijo, ki imajo (na etiketi ali v navodilih) navedeno protivirusno delovanje. Pri njihovi uporabi dosledno upoštevajte navodila za uporabo, saj v nasprotnem primeru dezinfekcija ne bo učinkovita. Kot priročno sredstvo za dezinfekcijo lahko uporabljate tudi 0.05%-0,1% raztopino natrijevega hipoklorita (varekina). Poleg razkuževanja poskrbite tudi za zračenje prostorov.

V Trbovljah razkuževanje notranjih stopnišč, ograj …

Print Friendly, PDF & Email