Doma Aktualno Več bodo dobile skupnosti izven mesta, a to ni po godu vsem

Več bodo dobile skupnosti izven mesta, a to ni po godu vsem

Pravilnik o financiranju je zastarel pravijo nekatere krajevne skupnosti (KS) v občini Trbovlje. Zadnji pravilnik je bil sprejet leta 2000 in ne upošteva potreb in sprememb, ki so se zgodile vmes.

Ervin Renko, predsednik KS Dobovec

Deleži kriterijev, ki so določeni s pravilnikom niso ustrezno razdeljeni, opozarjajo na nekaterih krajevnih skupnostih. Namreč, predvsem izven mestne krajevne skupnosti vsako leto porabijo večino svojih sredstev za redno in zimsko vzdrževanje javnih poti, zato jim za druge investicije zmanjka sredstev. Na to nas je opozoril tudi Ervin Renko, predsednik KS Dobovec in dodal, da “kakšnih nadstandardnih ureditev, v smislu urejenosti kraja s sredstvi ne uspemo izvesti.”

Predlog novega pravilnika, ki ga bodo predstavili na občinski seji ta teden, spreminja deleže po posameznih kriterijih, poleg tega pa vsebuje tudi formulo, po kateri se izračuna delež proračuna, ki pripada vsaki KS. Tako predlagajo naslednje kriterije in deleže:

  • 30 odstotkov, število prebivalcev,
  • 20 odstotkov površina KS
  • 50 odstotkov dolžina javnih poti

Temu je na koncu potrebno dodati še koeficient za lego, ki se določi na podlagi oddaljenosti KS od centra mesta. Finančnih posledic za proračun sprememba pravilnika ne bo imela, še dodajo na Občini Trbovlje.

Predsedniki vseh krajevnih skupnosti so bili o pripravi novega pravilnika obveščeni s strani občinskih služb in vodstva občine nam še pojasni Renko. Komunikacija je potekala tudi na skupnih sejah sveta predsednikov, kjer so mestne skupnosti zavzemale drugačen položaj kot izvenmestne. Nenazadnje je bil sklenjen kompromis, ki primestnim krajevnim skupnostim prinaša nekaj procentov več na letni ravni. “Zavedati se je treba da krajani v nekem oddaljenem zaselku ne smejo postati drugorazredni občani in imajo prav tako pravico do spodobnega dostopa, urejenega okolja in ostale infrastrukture” še zaključi predsednik KS Dobovec.

Anka Sotlar, predsednica KS Ivan Keše

S tem pogledom se ni strinjala predsednica KS Ivan Keše Anka Sotlar. Krajevna skupnost ne podpira pravilnika, saj je po mnenju članov KS prenagljen, pravi. Ne strinjajo se s tem, da bodo mestne KS pridobile manjši delež denarja, zato da bodo primestne dobile več. Moti jih predvsem dejstvo, da morajo primestne KS ne samo vzdrževati ampak tudi graditi nove ceste, kar bi morala storiti občina. Prav tako je financiranje občine odvisno od števila prebivalcev (glavarina) in plačil stavbnih zemljišč, kar verjamejo, da je znotraj mesta.

Print Friendly, PDF & Email