Doma Aktualno Več kot pol milijona za odpravo poškodb po nalivih

Več kot pol milijona za odpravo poškodb po nalivih

Zaradi letošnjih obilnih padavin, ki so povzročile poškodbe na vodotoku Strahoveljščica, na območju Strahovelj (KS Kisovec), se je Občina Zagorje skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode lotila sanacije poškodb. Gre za sanacijo v dolžini 500 metrov, od vasi Spodnji Šemnik vzdolž potoka do podjetja Xella Porobeton Kisovec, kjer je vodotok ob močnejših nalivih poplavljal tovarniško dvorišče.

Izvajalec del, podjetje Hidrotehnik d. o. o. Ljubljana, bo postavil regulacijske oporne zidove in delno prekril potok, naložbo, ocenjeno na 600.000 evrov, bo financirala Direkcija RS za vode.

Občina Zagorje pa bo financirala menjavo primarnega vodovoda iz vodnih virov Šemnika in Strahovelj, za potrebe naselij Kisovec in Zagorje. Naložba, ki poteka sočasno s sanacijo Strahoveljščice, je vredna 50.000 evrov.

Dela že potekajo in bodo zaključena do jeseni letos.

Print Friendly, PDF & Email