Doma Aktualno Z nekaj kliki do podatkov o kakovosti zraka v Hrastniku

Z nekaj kliki do podatkov o kakovosti zraka v Hrastniku

Občina Hrastnik je pred kratkim pričela z lastnimi meritvami kakovosti zraka. Merilni napravi sta nameščeni na dveh lokacijah v občini – na glavnem križišču na Dolu pri Hrastniku ter v križišču pri bivšem Riklovem mostu.

Spomnimo – Hrastnik ima merilno postajo, s katero upravlja Arso na lokaciji pri osnovni šoli Hrastnik. Tam kjer ni prometa in ni individualnih kurišč – torej dveh velikih onesnaževalcev. Občina, z županom na čelu se že dalj časa bori, da bi postajo prestavili na, po njihovem, bolj smiselno mesto. Z lastnimi meritvami želijo preveriti, ali je zrak na drugih lokacijah res bolj onesnažen, predvsem ali so delci PM10 bistveno višji od tistih, ki jih izmeri “uradna” merilna postaja.

Trenutne izmerjene vrednosti koncentracij najpomembnejših onesnažil bodo skozi celotno obdobje opravljanja meritev javno dostopne na spletni strani občine.

 

Kje je logika, da meritve zraka delajo tam, kjer ni ne prometa, ne kurišč in ne industrije?

Print Friendly, PDF & Email