Doma Aktualno Za naš portal so zasavski komandirji izpostavili najbolj pereče!

Za naš portal so zasavski komandirji izpostavili najbolj pereče!

Z leve: Oberčkal, Turnšek in Gajšek.

Lani so zasavske ceste terjale 3 življenja. Največ prometnih nesreč se zgodi v naseljih z uličnim sistemom, tako v Zagorju kot v Trbovljah se v zadnjih treh letih povečuje število prometnih nesreč, medtem ko v Hrastniku število nesreč od leta 2017 pada. Na najbolj problematične odseke so opozorili komandirji vseh treh zasavskih policijskih postaj.

Iz vidika prometnih nesreč je v Trbovljah problematična glavna cesta II. Reda št.108 – torej zasavka – na odseku pri ribogojnici, opozarja trboveljski komandir Aleš Oberčkal, ki kot problematični odsek, predvsem v času prihoda in odhoda otrok v šolo izpostavi tudi cesto pri bazenu in OŠ Trbovlje ter zožitev odseka na začetku Majcenove ceste.

Tudi v Zagorju med nevarnejše ceste omenijo cesto za Savo, med Zagorjem in Litijo. Z vidika splošne prometne varnosti je cesta predvsem problematična zaradi padajočega kamenja. Komandir PP Zagorje Damjan Gajšek opaža vsakoletno povečanje dnevnih migracij iz zasavskih občin v večja mesta, zato sta iz vidika prometnih nesreč ter splošne prometne obremenjenosti najbolj problematični cesti proti Trojanam, na odsekih Zagorje – Izlake in Izlake – Trojane in cesta iz Trbovelj čez Bevško v Zagorje. Vse več prometa je tudi na regionalki med med zagorskim krožiščem in savskim mostom.

Nevaren odsek v občini Hrastnik tamkajšnji komandir Marjan Turnšek izpostavi na zožitvi na Dolu pri Hrastniku, kjer je predvidena rekonstrukcija ceste. Policisti pa, kot še doda, opažajo, da vozniki pogosto ne upoštevajo cestno prometnih predpisov na cesti Hrastnik – Zidani Most.

Število prometnih nesreč v zadnjih treh letih

2017 2018 2019
PP Zagorje 70 79 84
PP Hrastnik 49 45 41
PP Trbovlje 81 90 101

vir: PU Ljubljana

Sodelovanje z lokalno skupnostjo in policijo je že obrodilo spremembe tudi na področju sprememb infrastrukture ali prometne signalizacije. V Trbovljah so tako možje v modrem predlagali odstranite avtobusnega postajališča pri cementarni, postavitev ogledala v križišču regionalke proti pokopališču v Gabrskem ter določene spremembe omejitve hitrosti. Hrastniški policisti so bili tisti, ki so predlagali spremembo prehoda za pešce na Trgu Franca Kozarja, ureditev posedenih cestnih jaškov ter ureditev varovalne ograje na cesti Podkraj – Radeče. Od vidnejših predlogov policistov iz Zagorja je vsekakor preplastitev »trojanskega klanca« ter postavitev nove signalizacije, ureditev avtobusnih postajališč in nekaterih prehodov za pešce – med drugim pa tudi odsek ceste na Mlinšah, ki ima po novem semaforiziran prehod za pešce.

Preuredili bodo križišče, ukinjen pas proti bazenu

Print Friendly, PDF & Email