Doma Aktualno Začetek del pri železniški postaji Trbovlje

Začetek del pri železniški postaji Trbovlje

Predvidoma konec tega tedna se bodo začela dela pri železniški postaji Trbovlje, kjer je načrtovana nova ureditev parkirnih površin in na novo urejen prometni režim.

Mesec in pol za dokončanje

Izvedba investicije bo trajala približno mesec in pol, v tem času pa bo urejeno odvodnjavanje, hkrati pa se bo z ureditvijo parkirišča zagotovilo maksimalno število parkirnih mest za osebna vozila, ki jih sedaj primanjkuje. Parkirišča na območju, ki se bo urejalo, poudarjajo na občini, so bila namreč zarisana z namenom za čim večje število parkirnih mest za tovorna vozila, ki jih je v času delovanja potrebovala Cementarna Lafarge Trbovlje. Danes pa zaradi dnevnih migracij, ko se ljudje z vlakom odpravijo v službo, primanjkuje predvsem parkirišč za osebna vozila.

Pločnik in terminal za e-kolesa

V sklopu investicije se bo uredila tudi javna razsvetljava z novimi led svetilkami. Dela bodo zajemala še zamenjavo vozne konstrukcije oziroma njena preplastitev, saj je cesta zaradi velike frekvence osebnih in tovornih vozil zelo dotrajana, hkrati pa se bodo delno zamenjali robniki in zaradi ureditve parkirišča tudi odstranila nekatera drevesa, pri čemer se bomo trudili večino ohraniti. Uredil se bo tudi hodnik za pešce pri avtobusni postaji in terminal za izposojo e-koles. Skladno z novim parkirnim režimom pa se bo spremenil oziroma uredil tudi prometni režim, kar bo prikazano tako s prometnimi znaki kot cestnimi oznakami.

Po koncu epidemije pa bo v Trbovljah vzpostavljen tudi sistem izposoje električnih koles. Ena od postaj zanje bo na železniški postaji. Z vzpostavitvijo sistema izposoje električnih koles želi Občina Trbovlje narediti še en korak k čistejšemu okolju in vzpodbujanju k trajnostni mobilnosti.

SORODNI ČLANKI:

Raje vsak dan tri ure na vlaku, kot pa služba v Zasavju?

Print Friendly, PDF & Email