Doma Aktualno Zagorjani o hidroelektrarnah, proračunu, reviziji občine in imenovanjih

Zagorjani o hidroelektrarnah, proračunu, reviziji občine in imenovanjih

Svetniki in svetnice so se na seji Občine Zagorje v začetku tedna med drugim seznanili s Koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in s Sporazumom o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa Save od Ježice do Suhadola. Koncesijska pogodba ureja medsebojna razmerja med koncesionarjem, torej Holdingom Slovenske elektrarne d. o. o., in Vlado RS kot koncendentom.  Pri tej točki je sodeloval tudi mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor.

Ta je med drugim v predstavitvi poudaril pomen sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pri gradnji verige hidroelektrarn na Srednji Savi. Po terminskem planu, ki ga je predstavil Vizjak, bodo v naslednjih dveh do treh letih pripravljali strokovno dokumentacijo za gradnjo hidroelektrarn, ki med drugim vključuje tudi presojo vplivov na okolje, naravo, podtalnico, živalske vrste, … V tem času bodo pripravljali javne obravnave, predstavitve in posvetovanja s strankami in stranskimi udeleženci v postopku, nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in zainteresirano javnostjo.

Ne gre za odločitev ali hidroelektrarne da ali ne

Koncesijska pogodba, ki jo je minister predstavljal svetnikom ne odločata o tem, ali bo država gradila hidroelektrarne ali ne, ampak gre zgolj za odločitev o začetku postopkov, ki bodo dali strokovne odgovore in podlage za nadaljevanje projekta gradnje hidroelektrarn. »Šele ko bo to znano in bo izdelano okoljsko poročilo, bo na mizi sprejetje uredbe o državnem prostorskem načrtu in takrat bo odločitev hidroelektrarne da ali ne,« je v razpravi poudaril minister.

Sestavni del dogovora je tudi sporazum med Ministrstvom za okolje in prostor in vsemi zasavskimi občinami, ki vsebuje nabor projektov za izboljšanje kvalitete življenja v Zasavju in je usklajen z občinami.

Župan Matjaž Švagan in direktor občinske uprave Tadej Špitalar.

Svetniki in svetnice so s sklepom župana Matjaža Švagana pooblastili, da podpiše sporazum, hkrati pa predlagajo, da pri projektu sodeluje tudi Eko krog in sicer že pri pripravi strokovnih podlag in prostorskih aktov za izvedbo projekta HE na Srednji Savi.

V nadaljevanju seje so potrdili 1. rebalans letošnjega proračuna, v 1. obravnavi sprejeli predlog odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije, se seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 in s poročilom o notranjem revidiranju Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.

Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je dal še zadnje potrebno soglasje k imenovanju Janija Medveška za direktorja RRA Zasavje, imenoval je tri predstavnike Občine Zagorje v svet javnega zavoda Vrtec Zagorje, in sicer Marijo Oven, Luko Torija ter Boruta Bokala, v svet javnega zavoda OŠ Toneta Okrogarja pa je imenoval Marka Pavloviča, Štefko Suša in Natašo Mahne.

Včerajšnjo sejo so izkoristili tudi za zahvalo Tatjani Krautberger, dolgoletni ravnateljici OŠ Ivana Kavčiča Izlake, ki odhaja v pokoj. Župan se ji je zato v imenu občinskega sveta zahvalil za dolgoletno dobro delo in izrazil upanje, da bo s svojim delom in izkušnjami še naprej sodelovala pri ustvarjanju pozitivnega življenja v lokalni skupnosti.

50 električnih koles v Zagorju, sistem pa takšen kot v Munchnu, Dubaju …

Print Friendly, PDF & Email